top of page

CHAINALYSIS powers cryptocurrency compliance and investigationsChainalysis คืออะไร

Chainalysisคือ ซอฟต์แวร์ทำงานบนพื้นฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้านการวิจัยข้อมูล วิเคราะห์บล็อกเชน หรือผู้ให้บริการชั้นนำด้านการตรวจสอบ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และอุตสาหกรรม Cryptocurrency ทั่วโลก โดย Chainalysis ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2014 โดยกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน Cryptocurrency, Exchange และ Economic กลุ่มแรก ๆ ที่มีพื้นฐานความเข้าใจในการพัฒนา Bitcoin Wallet เป็นอย่างดี


Chinalysis ร่วมมือกับ Smart Contract Security Alliance (SCSA) กลุ่มพันธมิตรที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้นำอุตสาหกรรมเพื่อแนะนำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับบล็อกเชน ให้บริการเทคโนโลยีการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบแก่ธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล สถาบันการเงิน และหน่วยงานรัฐบาล โดยการร่วมมือเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้นำทางความคิดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในตลาดสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น

ประโยชน์ในการใช้ Chainalysis

· สามารถตรวจจับและป้องกันอาชญากรรม Cryptocurrency

· สามารถตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินในระบบ Cryptocurrency

· สามารถตรวจสอบธุรกรรมทั้งภาพรวม และรายย่อย

· สามารถดูภาพรวมของระบบ Blockchain เพื่อวางแผนความเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมมาตรการการปิดกั้นการดำเนินธุรกรรมที่มีความเสี่ยง

· ประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์

· ยกระดับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Crime) ของระบบ Blockchain

ทำไมต้องใช้ Chainalysis

เมื่อสกุลเงินดิจิทัลกลายเป็นกระแสหลักมากขึ้น สถาบันการเงินต่างประสบกับความต้องการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดลำดับความสำคัญของภัยคุกคาม เช่น Ransomware หรือในรูปแบบภัยคุกคามอื่นๆ จึงต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทีมภาครัฐและเอกชนสามารถทำงานร่วมกันจากชุดข้อมูลเดียวกันเพื่อให้การเข้าถึงโดยตรงไปยังข้อมูล Chainalysis ผ่าน API ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำให้มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น ซึ่งทำให้องค์กรสามารถยกระดับในเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางด้าน Cyber Crime บนระบบที่มีการทำงานแบบ Blockchain ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Chainalysis เหมาะกับองค์กรใด

Chainalysis ให้บริการกับหน่วยง่านต่างๆ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยกลุ่มผู้ใช้บริการจะเป็น

· สถาบันการเงิน

· ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล

· บริษัทที่ทำการซื้อขายโอนสินทรัพย์ หรือองค์กรต่างๆที่รับผิดชอบข้อมูลของ Forensic investigation

· ด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Crime investigation)

· ศูนย์บริหารระบบความมั่นคงของประเทศ
การทำงานของ Chainalysis

ระบบ Chainalysis ถูกออกแบบมาเพื่อทำผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสามารถทำการสอดส่องดูแลรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้น สามารถตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินได้อย่างละเอียดขึ้น โดยจะเน้นดูภาพรวมของระบบ เพื่อทำการวางแผนและปิดกั้นการดำเนินธุรกรรมที่อาจจะนำมาถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ระบบจะตรวจสอบจากข้อมูลที่ใช้เป็นส่วนประกอบการซื้อขายผ่านผ่านเหรียญ Crypto หลากหลายประเภท ซึ่งแพลตฟอร์มข้อมูลจะสนับสนุนการตรวจสอบ และปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยสามารถทำการประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานของผู้บริโภค หรือผู้ดูแลระบบได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น


Chainalysis มีระบบอะไรบ้าง

ระบบของ Chainalysis ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานภายใต้วัตถุประสงค์หลักๆ โดยแบ่งเป็น หลาย ๆ โมดูล ดังนี้

- Investigation หรือ Chainalysis reactor โมดูลที่ใช้ในการตรวจสอบ

- Compliance หรือ Chainalysis KYT โมดูลที่ใช้ในการทำตามข้อปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน

- Continuous monitoring หรือ Chainalysis Kryptos โมดูลที่ใช้ในการดูข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์และดูสถานะต่าง ๆ ของข้อมูลที่มีการใช้ในการทำธุรกรรม
Chainalysis reactor

เป็นเครื่องมือตรวจสอบที่ช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบอาชญากรรมเพิ่มเติม อาทิ การฉ้อโกง การกรรโชก และการฟอกเงินในบล็อกเชน


ข้อมูล ที่ถูกนำมาใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ทำให้องค์กรสามารถทำการตรวจสอบ ค้นหา ดูเส้นทางการเชื่อมต่อของระบบที่ใช้ในการทำธุรกรรมการโอนเงิน หรือทำการซื้อขายสินทรัพย์ ซื้อขายสกุล แลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลนั้น ๆ ได้ โดยสามารถทำได้ภายใต้นโยบายและข้อปฏิบัติ ซึ่งระบบจะทำการแสดงข้อมูลทั้งหมดออกมาเพื่อทำให้กลุ่มลูกค้า หรือกลุ่มหน่วยงานที่จะต้องบริหารความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามกระแสเงินทุนและตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงิน และบริษัทยังสามารถเข้ารหัสลับและใช้ข้อมูลนี้เพื่อการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะขั้นสูงเมื่อตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยเพื่อส่งผลรายงานทั้งหมด รวมถึงตรวจสอบกิจกรรมทางอาญา เช่น การเคลื่อนย้ายเงินที่ถูกขโมย ตลอดจนกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น สินเชื่อแฟลชและการโอน NFT เป็นต้น

ลูกค้าหรือองค์กรสามารถเลือกใช้ API ของ Chainalysis เพื่อนำมาเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานของตน เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ต้องการทำการตรวจสอบ เพื่อดูรายละเอียด “ INVESTIGATOR” ได้ทันที

Chailysis มีระบบตรวจสอบและการตรวจสอบธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัลที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก ซึ่งครอบคลุม 90% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสกุลเงินดิจิทัล


Chainalysis KYT

KYT ย่อมาจาก Know your transaction KTY คือเครื่องมือในการปฏิบัติตามกฎที่ช่วยให้ธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลและสถาบันการเงินต่าง ๆ สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสกุลเงิน Crypto ในปริมาณมาก และบ่งชี้ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงได้

KYT จะตรวจสอบธุรกรรม Crypto โดยติดตามแหล่งต่าง ๆ ที่มีการทำธุรกรรมทางด้านการเงินโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น หรืออาจจะเข้ามาเป็นในรูปแบบภัยคุกคามที่แอบแฝงมาในระบบธุรกรรมที่ละเมิดการปฏิบัติตาม KYT

ระบบพร้อมใช้งานโดยมี UI เฉพาะสำหรับ AML/CFT และการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร และยังสามารถเข้าถึงได้ผ่าน API ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับปรุงข้อมูลการเข้ารหัสลับให้เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติตามที่มีอยู่


Chainalysis Kryptos

Kryptos ช่วยให้สถาบันการเงินสำรวจโอกาสใหม่ ๆ และประเมินความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิทัลโดยพิจารณาจากข้อมูล Know Your Customer (KYC) และข้อมูลบล็อกเชนที่เชื่อถือได้ที่สุดในอุตสาหกรรม

Kryptos จะช่วยให้มองภาพรวมระดับองค์กรง่ายขึ้นของข้อมูลในเครือข่าย สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ เช่น บริษัท ที่พวกเขากำลังพิจารณาที่จะเข้าร่วมกับสิ่งที่ "รู้จัก"

สถาบันการเงินสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเครือข่ายเพื่อวิจัยและดำเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนสกุลเงินดิจิทัลด้วยความมั่นใจ และยังมีข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดสกุลเงินดิจิทัล หรือสมัครสมาชิกผ่าน API เพื่อเข้าถึงข้อมูลพิเศษ จัดการชุดข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน เข้าถึงข้อมูลย้อนหลังที่ครอบคลุมมากขึ้น และประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย

ขั้นตอนการตรวจสอบ มีการแบ่งแยกเป็นหลาย ๆ ประเภท ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่ของประเภทของธุรกรรม Chainalysis มีการสนับสนุนเพื่อรองรับการใช้งานกับ Crypto currency หลายหลายประเภท

สรุป


ปัจจุบันมีการใช้งาน Cryptocurrency ในหลายๆรูปแบบ ซึ่งรวมไปถึงการใช้งานในการโอนสินทรัพย์ไปยังบัญชีต่างๆ ผ่านช่องทางกระเป๋าเงิน Crypto (Wallet) ซึ่งทำให้หลาย ๆ องค์กรจะต้องตระหนักถึงข้อปฎิบัติ กฎและระเบียบ เพื่อให้มีการจัดการที่ดี ป้องกันจากการที่มีข้อมูลบางส่วนอาจจะถูกเชื่อมโยงกับแหล่งการฉ้อโกงและการทำธุรกรรมของ darknet ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การค้ายาเสพติด และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งยังสามารถแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจาก Ransomware ได้เป็นอย่างดี

Chainalysis สามารถช่วยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ที่อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางด้าน Cyber และช่วยในการปราบปรามกลุ่มกระบวนการฟอกเงิน การฉ้อโกง หรือแหล่งจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ Chainalysis มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้หลาย ๆ องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด ได้เป็นพันธมิตรกับ Chainalysis โดยเราได้สร้างโซลูชันการตรวจสอบ และวิเคราะห์ธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัลอย่างครบวงจร นอกจากให้โซลูชันแล้ว เรายังมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) เพื่อยกระดับความปลอดภัยของธุรกรรมต่าง ๆ ในองค์กรของคุณขึ้นไปอีกขั้นฟรี!!! ปรึกษาด้านการเลือกและใช้งานโมดูล Chainalysis และ Cyber security จากผู้เชี่ยวชาญ

Tel : 02 693 1989

E mail : sales@extend-it-resource.comComments


bottom of page