top of page

MuleSoft ตอบโจทย์ Digital transformation ขององค์กรสุขภาพได้อย่างไรทำไม Digital transformation จึงจำเป็นสำหรับ Health care and wellness center

การเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นสิ่งที่ทำให้ความต้องการในการรักษาโรคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยหลักที่องค์กรสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทั้งเอกชนและรัฐบาล สาธารณะสุขจังหวัด คลินิก หน่วยแพทย์ และศูนย์สุขภาพ มีจำนวนคนไข้เข้ามาใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน รวมถึงการเข้ามาของโรค COVID-19 ที่ทำให้ห้องผู้ป่วยหนักล้น บุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือไม่เพียงพอ การปรับองค์กรหรือการ transform องค์กรให้เป็น E-health service หรือ Smart hospital นั้นจะช่วยให้โรงพยาบาล สาธารณะสุข และศูนย์สุขภาพสามารถรองรับคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


โจทย์ในการ transform เป็น E-health service หรือ Smart hospital

ปัญหาหลักที่โรงพยาบาลและองค์กรสุขภาพประสบส่วนใหญ่จะมีด้วยกัน 3 ปัญหาหลักได้แก่

1. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ

2. ปัญหาด้านการรู้จักคนไข้ และความพึงพอใจของคนไข้

3. ปัญหาขาดแคลนบุคลากร

ซึ่ง MuleSoft จะสามารถเข้ามาช่วยโรงพยาบาลและหน่วยงานสุขภาพในการบริหารจัดการและการทำความเข้าใจกับคนไข้ให้มากขึ้น
แก้ปัญหาการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ในโรงพยาบาลด้วย MuleSoft API-led connectivity

โรงพยาบาลและหน่วยงานสุขภาพถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรเป็นระยะเวลานาน ทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้นนั้นเกิดความล่าช้า เนื่องจากการเชื่อมข้อมูลระหว่างระบบเก่า (Legacy) และระบบใหม่ ความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยที่มี ทำให้หลาย ๆ องค์กรเลือกที่จะพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมด ซึ่งการพัฒนาใหม่นั้นต้องใช้งบประมาณ เวลา กำลังคนที่ดูแลจัดการโครงการจำนวนมาก

API ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่โรงพยาบาลและหน่วยงานสุขภาพสามารถเลือกใช้เพื่อปิดช่องว่างของระบบต่าง ๆ ที่มี ช่วยรวมระบบข้อมูลให้สามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งที่กำหนดไว้ (Data flow) ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งการใช้ API ในการเชื่อมต่อนั้นจะช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนา และใช้คนในการพัฒนาน้อยกว่าการพัฒนาใหม่เป็นอย่างมาก
ข้อดีของการใช้ MuleSoft API-led connectivity

การใช้ API ในการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ สามารถเพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบงานให้ทางโรงพยาบาลและหน่วยงานสุขภาพ ทำให้โรงพยาบาลและหน่วยงานสุขภาพสามารถให้บริการคนไข้ และผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลทั้งในพื้นที่ของโรงพยาบาลและจากบ้านของผู้ป่วย (Telemedicine)


จากสถิติการบูรณาการ MuleSoft กับโครงการต่าง ๆ ที่เคยทำนั้น MuleSoft สามารถเพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบงานได้มากถึง 2-5 เท่า นอกจากความรวดเร็วการใช้ MuleSoft API-led connectivity ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในแง่มุมอื่น ๆ ดังนี้


- เพิ่มการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

จากการเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ในองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับข้อมูลที่มีประโยชน์ได้ทันทีเพื่อนำไปพัฒนาเป็นโครงการนวัตกรรม หรือโครงการปรับปรุงคุณภาพการทำงาน

- เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ

MuleSoft API-led connectivity ใช้หลักการของ SOA ซึ่งสามารถในส่วนต่าง ๆ ของระบบกลับมาใช้ใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน ทำให้ลดการพัฒนาระบบซ้ำซ้อน และลดการสร้างระบบใหม่ตั้งแต่ต้น

- สามารถคาดการณ์ และควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในระบบได้

นักพัฒนาระบบสามารถประมาณการ วางแผน และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโค้ด (code) ได้ด้วยการทดสอบที่มีเพื่อทำให้การส่งมอบงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น

- เพิ่มความคล่องตัวในการพัฒนาระบบ

การใช้ MuleSoft API=led connectivity นี้นักพัฒนาสามารถบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระบบหลักขณะที่มีการทำงานอยู่

- สามารถจัดการได้มากขึ้น

ด้วยการทำตัวเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ (Connectivity) โรงพยาบาลและหน่วยงานสุขภาพสามารถเข้าใจการทำงานของระบบในเชิงลึก (operational insight) ว่า API ตัวไหนกำลังทำงานอยู่ และการทำงานอย่างไร ซึ่งสามารถนำมาทำการวิเคราะห์ผลต่อไปได้บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด ได้เป็นพันธมิตรของ MuleSoft เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2015 จึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในการบูรณาการและประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ของ MuleSoft ให้กับองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการธนาคาร (Banking industrial) อุตสาหกรรมประกันภัย (insurance industry) อุตสาหกรรมค้าปลีก (retail industry) และอุตสาหกรรมบริการ (hospitality industry) และมีประสบการณ์ในการบูรณาการ MuleSoft ให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย

นอกจากให้คำปรึกษาทางบริษัทยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยองค์กรคุณบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ MuleSoft เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการ หรือพัฒนา API ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับโรงพยาบาล และหน่วยงานทางสุขภาพที่กำลังมองหาที่ปรึกษาพร้อมพัฒนาระบบ E-health หรือ smart hospitalฟรี!!! ปรึกษาด้านการบูรณาการและพัฒนา MuleSoft API โดยผู้เชี่ยวชาญ

Tel : 02 693 1989


Ref: MuleSoft Healthcare integration e-book

264 views0 comments

Comments


bottom of page