top of page

เหตุผลที่โรงพยาบาลและหน่วยงานสุขภาพเลือกใช้ MuleSoft เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วย พร้อมทั้งความคาดหวังด้านการรักษาที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีในการรักษา ดูแล และติดตาม ทำให้โรงพยาบาลและหน่วยงานสุขภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับองค์กรเข้าสู่โลกดิจิทัล (Hospital digital transformation) แต่การพัฒนานั้นต้องมาพร้อมกับระบบที่มีความเสถียร และการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างราบรื่น ไม่อย่างนั้นระบบเก่า และระบบใหม่ที่พัฒนาจะไม่สามารถตอบสนองต่อกันและกัน โดยเฉพาะข้อมูลใน EHRs ที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย และข้อมูลการรักษา


การต่อยอดพัฒนาระบบใหม่ ๆ สำหรับโรงพยาบาลจึงมักใช้ API ในการเชื่อมระบบสุขภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการดำเนินงาน ระบบทางการแพทย์ และระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อให้ระบบสามารถบูรณาการในองค์กรได้อย่างเต็มรูปแบบ

API ช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาหรือแก้ไขโค้ดที่มีอยู่ และการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (point-to-point connections) ยิ่งมีข้อมูลหรือระบบภายในเยอะมากเพียงใด การใช้ API ในการเชื่อมต่อจะสามารถเห็นประโยชน์ได้มากขึ้นเท่านั้นTestimonials จากโรงพยาบาลและหน่วยงานสุขภาพที่เคยใช้ MuleSoft API-led connectivity
“We chose to partner with MuleSoft because of its ability to connect clinical and non-clinical systems,

both on-premise and in the cloud.

DR. MICHAEL BLUM, M.D., CHIEF MEDICAL

INFORMATION OFFICER AT UCSF MEDICAL CENTER

AND DIRECTOR OF THE UCSF MEDICAL CENTER

FOR DIGITAL HEALTH INNOVATION

“MuleSoft’s Anypoint Platform allows us to reliably, securely, and confidently transmit sensitive patient data to where it’s needed.”JAMES PATTERSON, CIO, NSW HEALTH PATHOLOGY“An API-led approach allows us to seamlessly flow complex information across our enterprise.”


CINDY HOOTS, CHIEF DIGITAL OFFICER AND CIO, ASTRAZENECA

“No matter what new solutions our executives want to bring on, now that we have MuleSoft, we know we’ll be able to integrate them easily.”


VASIL VALKOV, SYSTEMS INTEGRATION AND

SOFTWARE DEVELOPMENT MANAGER, HOLOGICบริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด ได้เป็นพันธมิตรของ MuleSoft เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2015 จึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในการบูรณาการและประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ของ MuleSoft ให้กับองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการธนาคาร (Banking industrial) อุตสาหกรรมประกันภัย (insurance industry) อุตสาหกรรมค้าปลีก (retail industry) และอุตสาหกรรมบริการ (hospitality industry) และมีประสบการณ์ในการบูรณาการ MuleSoft ให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย

นอกจากให้คำปรึกษาทางบริษัทยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยแต่ละองค์กรบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ MuleSoft เพื่อตอบโจทย์ปัญหา หรือความต้องการในการพัฒนา API ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโรงพยาบาล และหน่วยงานทางสุขภาพที่กำลังมองหาที่ปรึกษาพร้อมพัฒนาระบบ E-health หรือ smart hospitalฟรี!!! ปรึกษาด้านการบูรณาการและพัฒนา MuleSoft API โดยผู้เชี่ยวชาญ

Tel : 02 693 1989ขอบคุณข้อมูลจาก : MuleSoft Healthcare integration e-book

216 views0 comments

Comentarios


bottom of page