top of page

4 เทคโนโลยีขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสื่อดิจิทัลในปี 2021การผสานรวมเทคโนโลยีใหม่เข้ารูปแบบธุรกิจเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของบริษัทที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และได้เปรียบในการแข่งขันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การรวบรวมเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและมูลค่าให้กับองค์กร


ในปี 2021 จะมีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเทคโนโลยีอะไรที่จะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมต่อ และเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จได้อย่างดี โดยมีเทคโนโลยีทั้งหมด 4 ประเภทหลักๆ ดังต่อไปนี้
Artificial Intelligence หรือ เรียกสั้นๆว่า AI ถือว่ายังเป็นเทคโนโลยีที่มีความร้อนแรง ติดอันดับต้นๆอยู่ สำหรับเทคโนโลยีนี้ ในหลายปีที่ผ่านมาเทคโนโลยี AI ได้ถูกนำมาใช้กับองค์กรชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Google ที่นำ AI เข้ามาใช้เป็น feature เพิ่มลูกเล่นให้กับ Product ของตัวเอง อาทิเช่น google assiatant การสั่งการด้วยเสียง หรือ เป็นการใช้ Machine Learning ปัจจุบัน google ได้พัฒนาให้รองรับการใช้งานเป็นภาษาไทยได้ด้วย


และปัจจุบัน Google ก็ได้ทำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการทำวิจัยต่างๆมากมาย ล่าสุด Google ได้ทำระบบเตือนภัยน้ำท่วมด้วย AI ใช้ครอบคลุมพื้นที่ในอินเดียและบังกลาเทศ หลักการคาดคะเนจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบันเกี่ยวกับน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ และการจำลองสถานการณ์น้ำท่วม โดยใช้ระบบเรียนรู้สร้างโมเดลการคาดการณ์ขึ้นมาใหม่


และในปี 2021 ที่จะถึงนี้เทคโนโลยี AI จะถูกพัฒนา และขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางไหนจะช่วยให้องค์กรอื่นๆ พัฒนาไปด้านใด ภายในปีหน้าเราก็น่าจะได้เห็นกันอย่างแน่นอน

Big Data Analytics ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามหากทำธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานหรือองค์กรจะใช้ประโยชน์จาก Big Data ที่เก็บไว้ภายในองค์กร เพื่อใช้ในการคาดคะเน การวิเคราะห์ แนวโน้มที่จะวางแผนกลยุทธ์การตลาด ทำให้การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ในปี 2021 การนำ Big Data จะถูกประยุกต์ใช้ในด้านใดได้บ้าง เป็นเทคโนโลยีที่น่าติดตามพอสมควรเลย

Block Chain เป็นเทคโนโลยีที่เก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ หรือเป็นการเก็บสถิติการทำธุรกรรมทางการเงิน และในอนาคต Blockchain จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในด้านธุรกรรมการเงินออนไลน์ เทคโนโลยีอาจจะมีบทบาทนอกเหนือการทำธุรกรรมการเงินเท่านั้น เช่น การเก็บสถิติการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสมากขึ้น การให้ยืม Cloud Storage ระหว่างกัน
5G เรามาถึงยุค 5G หรือยุคเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ถ้าไล่เรียงตั้งแต่ยุคแรก ก็จะเห็นความแตกต่างของแต่ละยุคได้ชัดเจน เริ่มจากพูดคุยผ่านเสียงระบบอนาล็อก ต่อมาเป็นการส่งข้อความ MMS และพัฒนามาเป็นการเชื่อมต่อและเล่นอินเตอร์เน็ต ผ่านมือถือได้ จนปัจจุบันจะก้าวเข้ายุค 5G ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อจำนวนมากๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า IoT เช่น รถยนต์ไร้คนขับ การผ่าตัดผ่านทางไกล หุ่นยนต์โรงงาน


28 views0 comments

Comments


bottom of page