top of page

ทำความรู้จักกับ Noname API Securityความเป็นมาของชื่อ Noname API Security

ระบบ Noname API Security นั้นได้พัฒนาก่อนการจดทะเบียนบริษัท เมื่อถึงเวลาที่ต้องจดทะเบียนผู้ร่วมก่อตั้งไม่รู้ว่าควรจะตั้งชื่อว่าอย่างไร แต่ด้วยสถานการณ์บังคับให้มีชื่อ จึงใส่ชื่อ Noname เนื่องจากไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอย่างไร เพราะเหตุนี้บริษัท Noname Security จึงได้ถือกำเนิดขึ้นระบบหลักของ Noname API Security มีอะไรบ้าง

1. API Security Posture Management

จัดเก็บทุก API ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบ legacy หรือ shadow APIs พร้อมจัดประเภทข้อมูล เพื่อระบุความผิดพลาดของการตั้งค่า และช่องโหว่งต่าง ๆ ในซอร์สโค้ด (Source code) การตั้งค่าเน็ตเวิร์ค และนโยบาย

2. API Runtime Security

แบบจำลองพฤติกรรมสำหรับการตรวจจับภัยคุกคามของ API ขณะที่กำลังทำงาน สามารถสกัดกั้นและแก้ไขภัยคุกคามได้ทั้งในรูปแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ

3. Secure API SDLC

ทดสอบ APIs อย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุความเสียงของ API ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น สามารถพัฒนาให้เกิดการทดสอบแบบอัตโนมัติ และสามารถแปลี่ยนแปลงการทดสอบได้ และรวมเข้ากับการพัฒนา CI/CD pipeline ได้
ฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมของ Noname API Secutiry

1. Real-time inventory of APIs

ช่วยในการค้นหา APIs และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ API, การจัดประเภทข้อมูล, การเชื่อมต่อ และอื่น ๆ

2. Proactive Remediation

ระบุและแก้ไขช่องโหวง การตั้งค่าที่ผิดพลาด และบอกปัญหาในการออกแบบระบบก่อนที่จะเกิดปัญหา

3. API Attack Prevention

ตรวจสอบและป้องกันการคุกคามที่เข้ามาอัตโนมัติ รวมทั้งป้องกันการโจรกรรมข้อมูล (Data theft) การฉ้อโกง (fraud) และการใช้ตรรกะธุรกิจที่ผิด (Business logic abuse)

4. Secure API SDLA

บูรณาการทดสอบความปลอดภัยเฉพาะ API สำหรับ DevOps ลงในเครื่องมือที่ทีมใช้อยู่ในปัจจุบัน

5. Faster Incident MTTR

ลดระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลจากการค้นหาและแก้ไขเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของ API ได้เร็วยิ่งขึ้น

6. Complete Visibility

รวบรวมรายละเอียดของ API และนำเสนอการมองเห็นแบบไดนามิกที่มีบริบทสำหรับทีมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทีมไอที (IT) ทีมความปลอดภัย (Security) ฝ่ายกฎหมาย (Compliance) และ ทีม LOBลูกค้าหลักของ Noname API Security

Noname API Security ได้รับความไว้วางใจจากกว่า 20% บริษัทใน Fortune 500 ในการนำ Noname API Security ไปใช้เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ใน

- อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน (Finance Service Industry)

- อุตสาหกรรมสุขภาพ (Healthcare Industry)

- อุตสาหกรรมค้าปลึก (Retails Industry)

- หน่วยงานภาครัฐ (Public Sector)


รางวัลที่ผ่านมาของ Noname API Security

2021

- Top 10 Black Unicorns 2021 – Cyber Defense Magazine

- Top 10 Cybersecurity Experts 2021 – Cyber Defense Magazine

2022

- 2022 Globee awards silver winner – Cyber Security Global Excellence

- Cyber Security Excellence Awards Winner 2022 – Gold API Security category – North America

- Cyber Security Excellence Awards Winner 2022 – Gold Fastest Growing Cybersecurity Company – North America

องค์กรใดต้องการตรวจสอบความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ และการวางโครงสร้าง API ติดต่อเข้ารับคำปรึกษาฟรีได้ที่

: 02-693-1989

: Sales@extend-it-resource.com

779 views0 comments

Comments


bottom of page