top of page

Gartner เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2024 มีอะไรที่น่าจับตามองบ้าง

Updated: Feb 23

ใกล้ช่วงเวลาส่งท้ายปี Tech Company ขนาดใหญ่อย่าง Gartner ออกมาเผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2024 รวมทั้งการคาดการณ์สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีอะไรบ้าง X10 จะพาไปดู


Gartner เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2024 มีอะไรที่น่าจับตามองบ้าง

10 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2024 จาก Gartner


1. AI as Partner: AI Trust, Risk and Security Management (AI TRiSM)

Why trending?


 • ธุรกิจที่ใช้ AI TRiSM จะพบว่าโปรเจคต์ AI ที่ดำเนินการอยู่สามารถใช้งานได้เร็วขึ้น สร้างมูลค่าทางธุรกิจที่สูงขึ้นได้ พร้อมทั้งเพิ่มความแม่นยำและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

 • ธุรกิจที่ใช้โมเดล AI ภายใต้การจัดการของ TRiSM สามารถยกระดับการตัดสินใจ รวมถึงการเพิ่มความถูกต้องในแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้

 • ความสามารถในการอธิบายโมเดล AI จำเป็นต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าคำอธิบายและการตีความของโมเดล AI เป็นที่ยอมรับและใช้งานได้ตลอดการดำเนินงาน

Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2026 องค์กรต่างๆ จะใช้มาตรฐาน AI TRiSM กับเทคโนโลยี AI เพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการใช้ AI อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ทำให้ AI ตัดสินใจได้ฉลาดขึ้น และลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไป ซึ่งจะลบออกไปได้ถึง 80%


2. Be Safe: Continuous Threat Exposure Management (CTEM)

Why trending?


 • วิธีการนี้เพิ่มความปลอดภัยโดยการประเมินความเสี่ยงที่เปิดเผยได้ โดยตรงกับโปรเจคต์ธุรกิจที่มีความเฉพาะทางหรือสถานการณ์คุกคามที่อยู่ในระดับวิกฤติ

 • การจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั้งการเปิดเผยที่สามารถแก้ไขได้ (ช่องโหว่) และที่ไม่สามารถแก้ไขได้

 • ความสำคัญของการเปิดเผยและการแก้ไข ที่ได้รับการยืนยันด้วยการพิจารณาจากมุมมองของผู้โจมตี และการทดสอบประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความปลอดภัย

 • คาดหวังผลลัพธ์จากการตอบสนองต่อความเสี่ยง ทั้งในมุมกลยุทธ์และทางเทคนิคด้านไอที ได้ถูกเปลี่ยนไปสู่การเสริมสร้างความปลอดภัยที่มีหลักสนับสนุน


Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2026 องค์กรที่ให้ความสำคัญกับ CTEM คาดว่าจะลดความเสียหายจากการละเมิดได้ถึงสองในสาม


3. Protect the Future: Sustainable Technology

Why trending?


 • เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกัน บรรเทาและปรับตัวเข้ากับความเสี่ยงจากธรรมชาติ

 • เทคโนโลยีทางสังคมช่วยพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน ความเป็นอยู่และความเจริญรุ่งเรือง

 • เทคโนโลยีการกำกับดูแลเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลและการสร้างขีดความสามารถ

 • เทคโนโลยีที่ยั่งยืนให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม


Gartner คาดการณ์ว่าในปี 2027 CIOs จำนวน 25% จะได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลกระทบทางเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่พวกเขาดูแล


4. Developer-Driven Self-Service: Platform Engineering

Why trending?


 • วิธีปฏิบัตินี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้พัฒนา ทำให้สร้างค่าทางธุรกิจได้เร็วขึ้น

 • ช่วยลดภาระและเพิ่มประสิทธิผลในงานพัฒนา ผ่านการปรับปรุงประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้พัฒนาดำเนินงาน จัดการ และพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเองโดยอิสระมากขึ้น พร้อมทั้งรักษามาตรฐานความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

 • เสริมสร้างแนวทางในการรักษาคนที่มีความสามารถพิเศษขององค์กร

Gartner คาดการณ์ว่าในปี 2026 Software Engineering ขององค์กรกว่า 80% จะจัดตั้งทีมดูแลภายใน เพื่อสนับสนุนบริการที่สามารถใช้ซ้ำได้ คอมโพเนนต์ และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบแอปพลิเคชัน


5. Accelerate Creation: AI-Augmented Development

Why trending?


 • เครื่องมือที่ทำงานร่วมกับ AI สามารถทำงานร่วมกับสภาพแวดล้อมของ Developer ในการสร้างโค้ดสำหรับแอปพลิเคชัน อัปเดตโค้ดเดิมให้ทันสมัย แปลงรูปแบบหรือออกแบบเป็นโค้ดได้ง่ายขึ้น และเพิ่มความสามารถในการทดสอบแอปพลิเคชันได้

 • นักพัฒนาซอฟแวร์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้น ช่วยให้ทีมงานตอบโจทย์ความต้องการของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 • การลดเวลาที่ใช้ในการทำงานด้านต่าง ๆ ข้างต้น ทำให้พนักงานใช้เวลากับกิจกรรมที่มีความสำคัญมากขึ้น เช่น การออกแบบและการสร้างแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่มีแนวคิดน่าสนใจและเป็นงานเชิงคุณภาพ

Gartner คาดการณ์ว่า ในปี 2028 จะมีการใช้ AI เขียนโค้ดเพิ่มขึ้น 75% เทียบกับในปี 2023 ที่มีการใช้เพียง 10%


6. Tailor Your Tailor’s Work: Industry Cloud Platforms

Why trending?


 • แพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรม (Industry cloud platforms: ICPs) เป็นโซลูชันคลาวด์ที่ปรับแต่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะ มีคุณสมบัติในการปรับแต่งตามตามความต้องการ

 • ผู้นำด้าน IT สามารถใช้ศักยภาพในการประกอบของแพลตฟอร์มเหล่านี้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

 • เป็นกลไกสำหรับการทำงานข้ามอุตสาหกรรม โดยการปรับแต่งข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงและเป็นเอกลักษณ์สำหรับลูกค้าและองค์กรของตน

Gartner คาดการณ์ว่าในปี 2027 มากกว่า 50% ขององค์กรจะเริ่มใช้แพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรม เพื่อเร่งการดำเนินงานทางธุรกิจ คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นจากเดิมที่มีอยู่เพียง 15% ในปี 2023


7. Optimize Decision-Making: Intelligent Applications

Why trending?


 • AI ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์จะทำให้แอปพลิเคชันกลายเป็นสิ่งที่ฉลาดยิ่งขึ้น ด้วยการเปลี่ยนวิธีการที่ลูกค้า ผู้ใช้งาน เจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้พัฒนามีประสบการณ์ร่วมกับมัน

 • ด้วยข้อมูลที่รวบรวมจากการทำรายการและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ แอปพลิเคชันที่มีความฉลาดสามารถนำเสนอข้อมูลที่ลึกซึ้ง ลดการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่แยกต่างหากสำหรับการประเมินภาพรวมธุรกิจ

 • AI เสริมสร้างความสามารถในการทำนายหรือให้คำแนะนำ ทำให้กระบวนการในแอปพลิเคชันเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน เพิ่มประสิทธิผล และสนับสนุนการตัดสินใจ

Gartner คาดการณ์ว่าในปี 2026 แอปพลิเคชันที่พัฒนาใหม่จะใช้ AI ในการขับเคลื่อนกว่า 30% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่เพียง 5% ในปัจจุบัน


8. Power AND Responsibility: Democratized Generative AI

Why Trending?


 • การใช้ AI สร้างสรรค์งานในองค์กร ช่วยเสริมศักยภาพใหม่ในการทำงานให้หลากหลาย เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเปิดประตูสู่โอกาสใหม่สำหรับการเติบโต

 • เปลี่ยนวิธีที่องค์กรทั้งหมดในยุคปัจจุบัน แข่งขันและดำเนินงาน

 • การแพร่กระจายข้อมูลและทักษะต่าง ๆ ไปยังบทบาทและฟังก์ชันธุรกิจที่หลากหลายจะเกิดขึ้นตามมา

 • เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจ ผ่านบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติระหว่างคนกับ AI


Gartner คาดการณ์ว่าในปี 2026 มากกว่า 80% ขององค์กรจะเริ่มใช้ Generative AI ในการสร้างสรรค์งาน โมเดล หรือแอปพลิเคชันที่มี generative AI-enabled อยู่ในตัว โดยแนวทางนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากที่มีอยู่เพียง 5% ในปัจจุบัน


9. Push the Pioneers: Augmented Connected Workforce

Why trending?

 • ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลใหม่ที่จำเป็นสำหรับงานทุกประเภท

 • ช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถของพนักงานใหม่

 • การทำงานแบบอัตโนมัติและ AI ช่วยให้พนักงานจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น


การคาดการณ์ของ Gartner: ในปี 2027 CIOs จำนวน 25% จะเลือกใช้และเสริมสร้าง Connected Workforce เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรลง 50%

10. Buyers With Byte(s): Machine Customers

Why trending?

 • ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่องค์กรสร้างลูกค้าของตนเองได้

 • ในปี 2028 จะมีสินค้าเชื่อมต่อกันถึง 15 พันล้านชิ้น ทั้งหมดมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เสมือนลูกค้าและจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นหลายพันล้านในปีต่อ ๆ ไป

 • ในปี 2030 สิ่งนี้จะสร้างผลกระทบต่อการซื้อขายที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ และในที่สุดจะมีความสำคัญเหนือกว่าการมาของ Digital Commerce


Gartner คาดการณ์ว่าในปี 2028 ลูกค้าที่เป็นเครื่องจักรจะทำให้ร้านค้าดิจิทัลที่เข้าถึงได้โดยมนุษย์ลดลง 20%ทำไมธุรกิจต้องสนใจเทรนด์เทคโนโลยี

Gartner แนะนำว่า หลังจากที่เราได้ศึกษา 10 เทรนด์นี้แล้ว คุณควรรีบทำการประเมินผลกระทบและประโยชน์ของเทคโนโลยีแต่ละประเภท เพื่อพิจารณาว่านวัตกรรมหรือกลยุทธ์การผสมผสานใดจะส่งผลกระทบมากที่สุดต่อความสำเร็จขององค์กรของคุณต่อไป

บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด เรามีประสบการณ์ในการให้บริการด้านระบบ IT solutions มากกว่า 12 ปี เราให้ความสำคัญต่อการศึกษาเทรนด์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเรามั่นใจว่าการศึกษาเทรนด์ของ Gartner เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารสามารถนำธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จในยุคของ AI ด้วยการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและยั่งยืน


ติดต่อ X10 ได้ที่

: 02-693-1989อ้างอิง


40 views0 comments

コメント


bottom of page