top of page

ปลดปล่อยพลังของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วย Salesforce Marketing Cloud

Updated: Jul 12, 2023


ปลดปล่อยพลังของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วย Salesforce Marketing Cloud

ด้วย digital landscape ในปัจจุบัน การวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพต้องการมากกว่าแค่การสร้างความรับรู้ของแบรนด์ สร้างแรงดึงดูดด้วยคอนเทนต์ และแคมเปญที่ตรงใจ ธุรกิจจำเป็นต้องนำเสนอประสบการณ์ร่วมสำหรับแต่ละบุคคลที่โดนใจลูกค้า


ซึ่ง Salesforce Marketing Cloud นั้นมีเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถปรับการตลาดให้ทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร มาดูกันว่า Salesforce Marketing Cloud มีเครื่องมืออะไรที่ช่วยให้ผู้บริการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และทีมการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ร่วมให้ลูกค้าได้อย่างไรบ้าง


Salesforce Marketing Cloud กับข้อมูลลูกค้ารวมศูนย์

1. Salesforce Marketing Cloud กับข้อมูลลูกค้ารวมศูนย์

Salesforce Marketing Cloud สามารถใช้ข้อมูลลูกค้าจากระบบที่องค์กรมี หรือสามารถตั้งฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ เพื่อสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ในที่เดียว โดยข้อมูลที่ได้มานั้นสามารถรับมาได้จากหลากหลายช่องทาง อาทิ การแซตผ่านเว็บไซต์ การนัดหมายทางอีเมล และกิจกรรมโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ทีมการตลาดจะได้รับมุมมองแบบ 360 องศา หรือแบบองค์รวมของลูกค้าของคุณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมายและมอบประสบการณ์ส่วนบุคคลตามความชอบและพฤติกรรมส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี


การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

2. การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ด้วย Salesforce Marketing Cloud คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อมอบประสบการณ์ส่วนบุคคลในวงกว้าง ด้วยข้อมูลที่รวมศูนย์คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างเนื้อหาแบบไดนามิกที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการและความสนใจเฉพาะบุคคลได้ โดยการปรับเนื้อหาหรือคอนเทนต์ให้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล (Personalization) นั้น เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพิ่มโอกาสในการเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ และเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้าในระยะยาว


จัดการการตลาดแบบหลายช่องทาง (Omnichannel) ด้วย Salesforce Marketing Cloud

3. จัดการการตลาดแบบหลายช่องทาง (Omnichannel) ด้วย Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud ช่วยให้คุณสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น อีเมล เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยที่ทีมงานของคุณสามารถสร้างคอนเทนต์ และประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางเหล่านี้พร้อม ๆ กัน และสามารถปรับคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง เพื่อให้แน่ใจว่าเรานำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่ปรับให้เหมาะสมกับการเข้าถึงของแต่ละช่องทางได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่สูงขึ้น


ระบบอัตโนมัติด้านการตลาดผ่านอีเมล

4. ระบบอัตโนมัติด้านการตลาดผ่านอีเมล

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะเปิดอ่านอีเมลกันน้อยลง แต่สำหรับองค์กรใดที่ทำธุรกิจกับธุรกิจด้วยกันแล้ว (B2B) ก็ยังถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และฐานลูกค้าเดิม Salesforce Marketing Cloud มีความสามารถในการตั้งค่าการทำการตลาดผ่านอีเมลแบบอัตโนมัติ คุณและทีมงานของคุณสามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่กำหนดเป้าหมาย สามารถตั้งค่าอีเมลที่เรียกใช้ตามการกระทำของลูกค้า และสามารถปรับแต่งเนื้อหาอีเมลแบบไดนามิกสำหรับแต่ละกลุ่มลูกค้าได้


ด้วยเวิร์กโฟลว์อีเมลอัตโนมัติคุณและทีมงานจะสามารถประหยัดเวลาในการทำแคมเปญอีเมล์ ขณะเดียวกันก็รับประกันการสื่อสารที่ทันท่วงที และตรงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มของคุณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่มากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังนำเสนอมากยิ่งขึ้น


สร้าง Journey Builder ใน Salesforce Marketing Cloud

5. สร้าง Journey Builder ใน Salesforce Marketing Cloud

ใน Salesforce Marketing Cloud นั้นมีฟีเจอร์ Journey Builder ที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบ และสร้างการเดินทางของลูกค้าแบบหลายขั้นตอนตั้งแต่การเดินทางแบบง่าย ๆ ไปจนถึงจุดการเดินทางที่ซับซ้อน ซึ่งคุณสามารถสร้างให้ครอบคลุมจุดสัมผัส (Touch point) และช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะกับแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงแผงผัง (Map) ในการโต้ตอบกับลูกค้า กำหนดทริกเกอร์และจุดตัดสินใจ และทำให้ข้อความส่วนบุคคลเป็นแบบอัตโนมัติตามพฤติกรรมของลูกค้า Journey Builder ช่วยให้คุณสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแนะนำลูกค้าตลอดเส้นทางที่กำหนดเอง ดูแลลูกค้าเป้าหมาย และนำเสนอสิ่งที่ต้องการจนกลายมาเป็นลูกค้าได้ในที่สุด


การตลาดโซเชียลมีเดีย

6. การตลาดโซเชียลมีเดีย

Salesforce Marketing Cloud ช่วยให้คุณจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเป็นการจัดการโซเชียลมีเดียของคุณทุกช่องทางผ่านศูนย์กลาง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถกำหนดเวลาและเผยแพร่โพสต์ มีส่วนร่วมกับผู้ชม ติดตามการสนทนาบนโซเชียลมีเดีย และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดียในแต่ละช่องทางที่คุณมีได้ตลอดเวลา ผ่านในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการมอนิเตอร์ผ่านหลายแพลตฟอร์ม และสามารถเข้าใจปฏิสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียของลูกค้าต่อแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้นคุณและทีมการตลาดจะสามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการและเพิ่มการมีส่วนร่วมทางโซเชียลได้มีประสิทธิภาพสูงสุด


การวิเคราะห์และการรายงานขั้นสูง

7. การวิเคราะห์และการรายงานขั้นสูง

ใน Salesforce Marketing Cloud นั้นมีหน้าแดชบอร์ดรายงาน ที่ช่วยให้คุณมอนิเตอร์ และวิเคราะห์การทำการตลาดได้ตลอดเวลา และยังสามารถตั้งค่ารายงานให้ตรงกับ KPIs หลักของทีมการตลาดที่คุณตั้งไว้ได้อีกด้วย อาทิ อัตราการเข้าถึง อัตราการคลิกผ่าน อัตราการเปิดอีเมล์ อัตราการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้า เป็นต้นซึ่งแดชบอร์ดนี้จะช่วยให้การวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณง่ายขึ้น และมีข้อมูลเพียงพอในการปรับกลยุทธ์สำหรับการทำแคมเปญในครั้งต่อไป ซึ่งส่งผลให้ ROI ของแต่ละแคมเปญมีโอกาสดีขึ้นเรื่อย ๆ


ง่ายต่อการผสานรวมกับ Salesforce CRM

8. ง่ายต่อการผสานรวมกับ Salesforce CRM

องค์กรที่ใช้ Salesforce Marketing Cloud และต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสามารถเพิ่มเซอร์วิสของ Salesforce ในส่วน CRM ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าและกิจกรรมระหว่าง Marketing Cloud และ Salesforce CRM คุณสามารถสร้างการเดินทางของลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียวและเปิดใช้งานการส่งข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างทีมการตลาดและการขาย การผสานรวมช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลลูกค้าที่สอดคล้องและถูกต้อง ปรับปรุงการเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมาย และขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้


มาพลิกโฉมกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณและปลดปล่อยพลังทางการตลาดของคุณด้วย Salesforce Marketing Cloud ติดต่อเราได้ที่


ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ Salesforce Marketing Cloud ของเราได้ที่
: 02-693-1989 : Sales@extend-it-resource.com
9 views0 comments

Comments


bottom of page