top of page

Salesforce CRM ช่วยบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างไร

Updated: Feb 23


Salesforce CRM ช่วยบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างไร


Salesforce CRM (Customer Relationship Management หรือ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์)

เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการขาย และข้อมูลลูกค้า ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและดูแลลีดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการโอกาส คาดการณ์การขาย และรักษามุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับลูกค้าของตน Salesforce CRM เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดึงประสิทธิภาพของพนักงานออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยมีความสามารถที่สำคัญหลัก ๆ ดังนี้


ความสามารถหลักของ Salesforce CRM

ความสามารถหลักของ Salesforce CRM

1. Lead Management การจัดการลูกค้าเป้าหมาย

Salesforce CRM ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมและจัดการลูกค้าเป้าหมายจากช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แคมเปญการตลาด หรืองานแสดงสินค้า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถติดตาม มอบหมาย และจัดหมวดหมู่ตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าทีมขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของความพยายามและมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้า


2. Opportunity Tracking การติดตามโอกาสทางการขาย

ธุรกิจสามารถติดตามและจัดการโอกาสในการขายได้ตลอดทั้งกระบวนการขาย ฝ่ายขายสามารถบันทึกรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับโอกาสทางการขายแต่ละรายการได้ เช่น ขนาดข้อตกลง ระยะเวลาที่ปิดการขาย และผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ทีมขายติดตามความคืบหน้าของโอกาสทางการขายได้


3.Sales Forecasting การพยากรณ์ยอดขาย

Salesforce CRM สามารถพยากรณ์การขายที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์รายได้จากการขายในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ฝ่ายขายสามารถมีส่วนร่วมในการคาดการณ์ตามมูลค่าที่คาดไว้และความน่าจะเป็นของการปิดโอกาสทางการขายแต่ละรายการ ผู้จัดการสามารถรวมการคาดการณ์เหล่านี้ วิเคราะห์ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายในอนาคต


4. Customer Data Management การจัดการข้อมูลลูกค้า

Salesforce CRM ทำหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับข้อมูลลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้า รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ประวัติการสื่อสาร ประวัติการซื้อ รวมถึงมุมมองข้อมูลลูกค้าที่ครอบคลุม ช่วยให้ทีมขายเข้าใจความต้องการของลูกค้าและให้บริการที่ดียิ่งขึ้น


5. Contact Management การจัดการผู้ติดต่อ

Salesforce CRM มีระบบการจัดการผู้ติดต่อที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและจัดระเบียบผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมขายสามารถติดตามรายละเอียดการติดต่อ กิจกรรม และความสัมพันธ์ได้ในที่เดียว อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ


6. Task and Activity Management การจัดการงานและกิจกรรมต่างๆ

เครื่องมือสำหรับจัดการงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย ฝ่ายขายสามารถกำหนดเวลาและติดตามกิจกรรมได้ เช่น การโทร การประชุม หรือการติดตามผล เพื่อให้แน่ใจว่างานที่สำคัญจะไม่ถูกมองข้ามและพวกเขาจะอยู่เหนือกว่ากิจกรรมการขายของพวกเขา


7. Collaboration and Communication การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

Salesforce CRM เป็นลักษณะการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารภายในทีม โดยฝ่ายขายสามารถแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกัน และหารือเกี่ยวกับลูกค้าผ่าน Chatter ซึ่งเป็นเครือข่ายโซเชียลระดับองค์กรของ Salesforce สส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การแบ่งปันความรู้ และการทำงานเป็นทีม


8. Integration and Customization การทำงานร่วมกันและปรับแต่ง

Salesforce CRM สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Salesforce ได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้งาน Salesforce ร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรของคุณได้เป็นอย่างดี ทำให้ธุรกิจสามารถถ่ายโอนข้อมูลและทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ทั้งยังสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์ม CRM ให้เหมาะกับความต้องการและการทำงานของทีม


กล่าวคือ Salesforce CRM เป็นแพลตฟอร์มซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการขาย และสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ด้วยการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเหล่านี้ ธุรกิจสามารถปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ติดตามโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ คาดการณ์ยอดขาย และรักษาฐานลูกค้า ได้ท้ายที่สุดแล้วผลักดันการเติบโตของยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า


ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับ Salesforce ได้ที่

: 02-693-198913 views0 comments

コメント


bottom of page