top of page

Mulesoft คืออะไร เหมาะกับองค์กรแบบไหน


MuleSoft is

Mulesoft คือ แพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการสร้างและบูรณาการ API (Application Programming Interfaces) (API integration) ที่หลายองค์กรใช้ MuleSoft เพื่อเชื่อมต่อระบบ บริการ และข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งต้องบอกว่า


MuleSoft ถือว่าเป็นผู้นำสำหรับเทคโนโลยีในการบูรณาการ API (API integration tools) สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อระบบจากหลายแหล่งได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย และสามารถปรับเพิ่มการใช้งานอย่างกระทันหันได้ จึงได้รับความเชื่อมั่นว่าเป็นโซลูชันสำหรับการบริหารจัดการและการบูรณาการ API ที่เชื่อถือได้


Industry that MuleSoft can apply

MuleSoft สามารถประยุกต์ใช้งานได้ในอุตสาหกรรมใดบ้าง

MuleSoft แทบจะสามารถประยุกต์ใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ หรือต้องการเชื่อมต่อ API เพื่อพัฒนาระบบ หรือโซลูชันให้ลูกค้า ที่องค์กรสามารถดึงข้อมูลภายในองค์กรรวมถึงภายนอกองค์กรมาใช้งานโดยไม่ต้องปรับโคดของระบบเดิม


อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ MuleSoft ได้แก่


MuleSoft for Financial Service Industry

อุตสาหกรรมการใช้บริการทางการเงิน (FSI: Financial Service Industry)

อุตสาหกรรมทางการเงินเป็นอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลไหลเข้าอย่างมากตลอดเวลา มีการเชื่อมต่อระบบระหว่างกันสูงมาก และแต่ละระบบมีความต้องการรักษาความปลอดภัยสูงเช่นกัน อาทิ ระบบธนาคารหลัก (Core Banking) ระบบการชำระเงิน และระบบกู้ยืม เป็นต้น นอกจากการทำงานของระบบปกติที่ใช้งานหนักแล้วนั้น ยังมีความต้องการใหม่ ๆ จากผู้ใช้งานเข้ามาตลอดเวลา


MuleSoft for Healthcare

อุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ (Health)

อุตสาหกรรมนี้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่อ่อนไหวของคนไข้ไว้เป็นจำนวนมาก การเชื่อมต่อข้อมูลแต่ละระบบเข้าด้วยกันจึงต้องมั่นใจว่าข้อมูลคนไข้จะไม่รั่วไหล และหากมีการกำหนดสิทธิของผู้เรียกข้อมูลอย่างชัดเจนว่าแต่ละสิทธิสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ระดับใด ระบบที่มักจะเชื่อมต่อกันโดยใช้ MuleSoft ของอุตสาหกรรมนี้ได้แก่ ระบบบันทึกสุขภาพ ระบบห้องปฏิบัติการ และระบบประกัน


MuleSoft for Retails

อุตสาหกรรมค้าปลีก (Retails)

ในยุค Digital Transformation ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 นั้นทำให้อุตสาหกรรมค้าปลีกต้องปรับตัวอย่างมาก การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน้าร้าน (store) กับหน้าร้านออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Official e-commerce ของตัวเอง marketplace ที่นำสินค้าไปลงไว้ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาโปรโมชั่น ที่มีการใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้ขึ้นสูงอย่างผิดปกติ การใช้ MuleSoft เข้ามาช่วยจัดการพร้อมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ประกอบกันจะช่วยให้ร้านค้าสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และไม่สะดุดจากการถูกปฏิเสธการเข้าถึงเนื่องจากการใช้งานเต็ม


ระบบที่อุตสาหกรรมค้าปลีกมักใช้ MuleSoft ในการเชื่อมต่อได้แก่ ระบบจุดขาย (POS) ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management System) และ ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)


กล่าวโดยสรุป

การใช้ MuleSoft เข้ามาบริหารจัดการ API จะทำให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อข้อมูลภายในได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการเชื่อมต่อกับ API ภายนอกเพื่อพัฒนาระบบใหม่ ๆ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานโดยไม่กระทบระบบเดิม รวมทั้งยังสามารถเพิ่มการใช้งานตามความต้องการขององค์กรในแต่ละช่วง MuleSoft จึงเป็นโซลูชันที่หลายบริษัทใช้


บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด เป็นพาร์ทเนอร์ (Partner) อย่างเป็นทางการของ MuleSoft เรามีนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบูรณาการ MuleSoft (MuleSoft Integration) ให้กับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมธนาคาร (FSI) รีเทล (Retail) และ สุขภาพ (Health) หากองค์กรท่านต้องการรับคำปรึกษาในการบูรณาการ MuleSoft ทั้งสำหรับภายในองค์กร และระหว่างองค์กรสามารถติดต่อมาได้ที่


☎️: 02-693-1989

✉️: Sales@extend-it-resource.com191 views0 comments

Comentarios


bottom of page