top of page

เริ่มใช้งาน MuleSoft ควรวางแผนอย่างไรบ้าง

Updated: Jul 12, 2023


Start using MuleSoft

MuleSoft เป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์อย่างมากในการเชื่อมต่อและจัดการระบบและบริการที่หลากหลาย การใช้งานของ MuleSoft นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักพัฒนาแต่ละท่าน ว่ามีความคุ้นเคยในระบบ API และ ระบบการจัดการ API มากน้อยเพียงใด รวมถึงข้อมูลและการเชื่อมต่อของ API ที่จะนำมาใช้ใน MuleSoft นั้นมีมากน้อยแค่ไหน

MuleSoft is drag and drop interface

หากดูเฉพาะหน้าตาการใช้งาน (Interface) ที่เป็นการลากวาง (Drag and drop) ทำให้สามารถใช้งานง่าย มีการวางตัวเชื่อมต่อที่ถูกสร้างไว้ล่วงหน้า (pre-built connects) ชุดเครื่องมือ ฟีเจอร์ที่ช่วยให้การปรับแต่ง การเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นทาง MuleSoft ยังมีเอกสารสำหรับนักพัฒนาอย่างละเอียดให้อ่านเพิ่มเติมที่สามารถศึกษาได้ทั้งจากในเว็บไซต์ MuleSoft เอง ใน YouTube หรือหากนักพัฒนายังไม่เข้าใจ สามารถค้นหาการสอนใช้งาน MuleSoft ใน YouTube เนื่องจากมีการแชร์ข้อมูลไว้อย่างแพร่หลาย

MuleSoft need some time to learn to integrate

MuleSoft ก็เหมือนเทคโนโลยีใหม่ทั่ว ๆ ไปที่ต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความเข้าใจจนสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อเรียนรู้แพลตฟอร์มแล้วทีมพัฒนาต้องใช้เวลาอีกสักพักในการตีความซับซ้อนของการบูรณาการ (Integration) จำนวนระบบที่ต้องการเชื่อมต่อ และการปรับแต่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน และความปลอดภัย


นอกจากการเรียนรู้เองแล้ว องค์กรยังสามารถให้ทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน MuleSoft เข้ามาทำงานร่วมกับทีมภายในองค์กรเพื่อให้ทีมภายในได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และการสนับสนุนตลอดกระบวนการติดตั้งใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ลงได้อย่างเห็นได้ชัด พร้อมทั้งยังมั่นใจว่าสามารถใช้ MuleSoft ในการเชื่อมต่อและจัดการระบบต่าง ๆ ตามความต้องการขององค์กรได้อย่างดี

บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด เป็นพาร์ทเนอร์ (Partner) อย่างเป็นทางการของ MuleSoft เรามีนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบูรณาการ MuleSoft (MuleSoft Integration) ให้กับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมธนาคาร (FSI) รีเทล (Retail) และ สุขภาพ (Health) หากองค์กรท่านต้องการรับคำปรึกษาในการบูรณาการ MuleSoft ทั้งสำหรับภายในองค์กร และระหว่างองค์กรสามารถติดต่อมาได้ที่

☎️: 02-693-1989

✉️: Sales@extend-it-resource.com


How to plan to use MuleSoft

วางแผนการใช้งาน MuleSoft

เราได้รวบรวมแนวการวางแผนการใช้งาน MuleSoft เพื่อให้องค์กรที่สนใจอยากบูรณาการ MuleSoft เห็นภาพว่าต้องมีการเตรียมสิ่งใดบ้าง

1 Understand MuleSoft Integration Plan

1. วางแผนการบูรณาการ (Integration Plan)

ก่อนการจะบูรณาการจริงนั้น ต้องมีการวางแผนให้ครอบคลุมก่อนว่าระบบ ข้อมูล และสิทธิ ต่าง ๆ ที่ทางองค์กรต้องการมีอะไรบ้าง โดยวางแผนให้ละเอียดว่าระบบใด ข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนได้เป็นชุดข้อมูลใด วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเป็นอย่างไร ยิ่งแผนที่วางไว้มีความชัดเจนมากเท่าใด ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจะมีน้อยลงเท่านั้น

2 Plan Reusable Components in MuleSoft

2. ส่วนประกอบที่ใช้ซ้ำ (Reusable Components)

MuleSoft ช่วยให้นักพัฒนาสร้างส่วนประกอบที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ อาทิ คุณสร้างส่วนประกอบที่ใช้ซ้ำได้ เช่น ตัวเชื่อมต่อ (Connection) โฟลว์ (Flow) และโฟลว์ย่อย (Sub-flow) การใช้ส่วนประกอบซ้ำจะช่วยลดเวลาในการโค้ด เลี่ยงการใช้โค้ดซ้ำ และทำให้ง่ายต่อการรักษาการรวมระบบของคุณ

3 Plan Exception Handling in MuleSoft

3. ใช้การจัดการข้อยกเว้น (Exception Handling)

MuleSoft ให้ความสามารถในการจัดการข้อยกเว้นที่มีประสิทธิภาพ เราใช้การจัดการข้อยกเว้นเพื่อจัดการกับข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการบูรณาการระบบ การใช้การจัดการข้อยกเว้นจะทำให้ระบบไม่หยุดทำงานหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และสามารถบูรณาการระบบได้อย่างราบรื่น

4 Plan for the MuleSoft integrated testing

4. ทดสอบ

ก่อน deploy ระบบที่ถูกบูรณาการ ต้องทำการทดสอบให้แน่ใจ โดยทำการทดสอบในสภาพแวดล้อม (environment) ที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่บูรณาการ (Integrated system) จะสามารถทำงานได้ตามที่คาดการณ์ไว้

5 Analyst and review MuleSoft plan

5. ตรวจสอบและวิเคราะห์

MuleSoft มีระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ช่วยให้นักพัฒนา สามารถติดตามผล ประสิทธิภาพการใช้งานหลังจาก deploy ระบบ เพื่อดูว่ามีปัญหาใด ๆ หรือไม่

6 Continue improve MuleSoft plan

6. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์แล้วให้นำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระบบที่ซัพพอร์ทองค์กรก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน การตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้องค์กรได้อีกด้วย


นอกจากการวางแผนการใช้งาน MuleSoft 6 ข้อด้านบนแล้ว การปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวปฏิบัติของ MuleSoft ก็สามารถช่วยในเรื่องความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และสามารถในการปรับขนาดของการรวมระบบขององค์กรได้


หากลองแล้วยังมีข้อสงสัยสามารถรับคำปรึกษาในการบูรณาการ MuleSoft ได้ที่


☎️: 02-693-1989

✉️: Sales@extend-it-resource.com

39 views0 comments

コメント


bottom of page