top of page

Anypoint Platform by MuleSoft เครื่องมือบริหารจัดการ Universal API อย่างมีประสิทธิภาพ
MuleSoft และ Anypoint platform

MuleSoft คือ บริษัทซอฟต์แวร์ที่ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนข้อมูล แอพพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยทางบริษัทได้ออกแบบซอฟต์แวร์บริการ (SaaS) ที่ชื่อว่า Anypoint Platform เพื่อทำให้การเชื่อมต่อ API สะดวก ปลอดภัย และใช้เวลาในการบูรณาการให้เข้ากับระบบเดิมที่มีอยู่ในองค์กรเร็วกว่าค่าเฉลี่ยการบูรณาการ API ปกติถึง 78%API ในการเชื่อมต่อข้อมูล

หนึ่งในปัญหาหลักขององค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์หรือต้องการปรับองค์กรให้เข้าสู่โลกดิจิทัลที่ไร้รอยต่อ คือการส่งต่อข้อมูลระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างภายในองค์กรเอง การส่งข้อมูลไปยังภายนอกองค์กร รวมถึงการส่งข้อมูลไปยังหลาย ๆ ช่องทางที่องค์กรมีอยู่ ซี่งการส่งต่อข้อมูลที่มากมายเหล่านั้นสามารถทำได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นโดยใช้ APIs หรือ Application Programming Interfaces เป็นการช่วยให้การเชื่อมต่อนั้น


API ครอบคลุมทั้ง On-premise และ cloud

Anypoint Platform นอกจากสามารถช่วยในการส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น ยังสามารถทำงานได้ในทุกสิ่งแวดล้อม (Environment) ไม่ว่าจะเป็นในส่วน on-premise หรือ cloud โดยมี API manager เป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการ APIs ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่

Anypoint Platform security

ในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั้น Anypoint Platform ของ MuleSoft นั้นได้มาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industry security standard) โดยได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ควบคุมที่เข้มงวดที่สุด ทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐานของ IT (IT infrastructure) และในส่วนแพลตฟอร์ม MuleSoft ได้รับมาตรฐานสากล อาทิ ISO 27001, SOC 1,SOC 2, PCI DSS, และ HIPAA
MuleSoft Clients

Anypoint Platform ของ MuleSoft นั้น ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำจากทั่วโลกในการใช้เป็นซอฟต์แวร์ในการบูรณาการระหว่างแอพพลิเคชันต่าง ๆ ที่มี ไม่ว่าจะเป็น Unilever, Airbus, Siemens, AXA Luxembourg และองค์กรอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าองค์กรที่เหมาะสมในการบูรณาการหรือประยุกต์ใช้งาน Anypoint Platform ของ MuleSoft นั้น จะมีขนาดองค์กรที่ใหญ่ มีระบบหลังบ้านที่ต้องเชื่อมต่อกันหลายระบบ ต้องการความรวดเร็วในการนำเทคโนโลยีออกสู่ตลาด หรือความรวดเร็วในการใช้งานของระบบ

Anypoint Platform Testimonies


เสียงตอบรับจากองค์กรที่ใช้บริการ Anypoint Platform ของ MuleSoft

Unilever

Anypoint Platform ช่วยรวมประสบการณ์การใช้งานอีคอมเมิร์ซของแบรนด์ภายใต้พอร์ตขององค์กร ซึ่งช่วยให้เกิดการริเริ่มด้านดิจิทัลใหม่ๆ เร็วกว่าเดิม 3-4 เท่า


Airbus Anypoint Platform ช่วยทำให้ระบบหลังบ้านของ Airbus มีความเร็วมากขึ้น ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) เพื่อรอบรับความต้องการในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็น APIs ที่ส่งข้อมูลการผลิตไปยังทีมโรงงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของฝ่ายผลิต


Siemens Anypoint Platform ช่วยให้ Siemens สามารถบูรณาการระบบ และใช้ API ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานจากสมาร์ทมิเตอร์ 60 ล้านเครื่องแบบเรียลไทม์


AXA Luxembourg การความต้องการในการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง Olivier Vansteelandt CIO AXA Luxembourg ได้มีโครงการในการทำ Customer 360 project โดยโครงการนี้เป็นบูรณาการและประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก SalesForce และ MuleSoft ทำให้โครงการสามารถสำเร็จได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ถึง 3เท่า

บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด ได้เป็นพันธมิตรของ MuleSoft เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2015 จึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในการบูรณาการและประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ Anypoint Platform ของ MuleSoft ให้กับองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการธนาคาร (Banking industrial) อุตสาหกรรมประกันภัย (insurance industry) อุตสาหกรรมค้าปลีก (retail industry) และอุตสาหกรรมบริการ (hospitality industry)

นอกจากให้คำปรึกษาทางบริษัทยังมีทีมงานที่สามารถช่วยองค์กรคุณบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ Anypoint Platform เพื่อตอบโจทย์ปัญหา หรือความต้องการในการพัฒนา API ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดฟรี!!! ปรึกษาด้านการเลือกและใช้งาน APIจากผู้เชี่ยวชาญ

Tel : 02 693 1989


85 views0 comments

Comments


bottom of page