top of page

เพิ่มความเร็วในการค้นหาด้วย 9 วิธีจาก Elasticsearch

Elasticsearch เป็นระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่'ในการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ ซึ่งมีการนำมาใช้ในหลากหลายแวดวง เช่น การค้นหาบนเว็บไซต์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การค้นหาข้อมูลในแอปพลิเคชัน, การจัดการข้อมูลขององค์กรและอีกมากมาย


ตัวอย่างแอปพลิเคชั่นที่ใช้ Elasticsearch อาทิ แอปบริการรับส่งอาหาร แอปเรียกรถ แอป Marketplace จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชั่นเหล่านี้เป็นแอปพลิเคชั่นที่มีลูกค้าหลักเป็นผู้บริโภค (B2C) ดังนั้นจะมีจำนวนผู้ใข้งานมาก การค้นหาต้องรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการ ณ เวลานั้นของผู้ใช้งาน และความล่าช้าของการใช้งานเพียงเล็กน้อย มีโอกาสที่ผู้ใช้งานเปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชั่นอื่นที่มีการใช้งานใกล้เคียงกันได้


บทความนี้ เราจะมาดู 9 วิธี การทำงานของ Elasticsearch ที่ทำให้การค้นหาข้อมูลในระบบสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดู 9 วิธี การทำงานของ Elasticsearch

1. Indexing Data เก็บข้อมูลในรูปแบบอินเด็กซ์

Elasticsearch จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Index ที่ช่วยให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลถูกแปลงเป็นโครงสร้างที่ทำให้ Elasticsearch เข้าใจและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอินเดกซ์ข้อมูลเรียกว่า "Index" และเป็นกระบวนการสำคัญใน Elasticsearch


2. Search and Retrieval การค้นหาและแสดงผล

เมื่อข้อมูลถูกเก็บในระบบ Elasticsearch ผู้ใช้สามารถทำการค้นหาข้อมูลโดยใช้ Elasticsearch Query DSL (Domain Specific Language) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างคำสั่งค้นหา ผลลัพธ์จะถูกส่งกลับในรูปแบบ JSON ซึ่งสามารถแปลงเป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย


3. Data Shard Allocation การแบ่งข้อมูลอินเด็กซ์

Elasticsearch แบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ เรียกว่า "ชาร์ด" (shards) เพื่อกระจายการจัดเก็บและการค้นหาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพในระบบที่มีข้อมูลมาก ชาร์ดสามารถแบ่งเป็น "ชาร์ดข้อมูล" และ "ชาร์ดสำรอง" เพื่อความมั่นใจในความถูกต้องและความพร้อมใช้งาน


ดู 9 วิธี การทำงานของ Elasticsearch

4. Distributed and Fast Search การค้นหาแบบแบ่งแยกและการค้นหาแบบด่วน

Elasticsearch สามารถทำการค้นหาแบบแบ่งแยกข้อมูลอินเดกซ์เพื่อลดการค้นหาที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการค้นหาแบบด่วน ที่ช่วยให้การค้นหาในข้อมูลมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว


5. Filtering and Full-Text Search การค้นหาด้วยการกรอง และการค้นหาด้วยตัวหนังสือ

Elasticsearch ช่วยในการค้นหาข้อมูลด้วยการกรองที่ช่วยจำกัดผลลัพธ์ให้กับเงื่อนไขที่กำหนด และสามารถทำการค้นหาแบบตัวหนังสือเพื่อค้นหาข้อมูลที่มีคำหรือวลีที่เกี่ยวข้อง


6. Fuzzy Search การทำค้นหาเชิงพลวัน

Elasticsearch สามารถทำค้นหาเชิงพลวัน (fuzzy search) ซึ่งช่วยในการค้นหาข้อมูลที่มีการสะกดคำผิดหรือคำที่คล้ายคลึง


7. Data Indexing and Updates การ Index ข้อมูลใหม่และการอัปเดต

Elasticsearch ทำให้ง่ายในการ Index ข้อมูลใหม่และการอัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติ. มีการสนับสนุนการอัปเดตแบบแบ่งแยกและแบบแทนที่ (replace)


8. Faceted Search การค้นหาหลายแง่มุม

Elasticsearch ช่วยในการทำการค้นหาที่มีหลายเงื่อนไขพร้อมกัน เรียกว่าการค้นหาหลายแง่มุม(multifaceted search) ที่ช่วยในการค้นหาแบบฉลาดและรวดเร็ว


9. Security and Access Control การจัดการความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึง

Elasticsearch มีระบบความปลอดภัยที่สามารถจัดการการเข้าถึงข้อมูลและการควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล


ดู 9 วิธี การทำงานของ Elasticsearch

สรุปคือ Elasticsearch เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรและผู้พัฒนาที่ต้องการการค้นหาและจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล สามารถทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล โดยใช้หลายเทคโนโลยีและหลักการที่ทำให้ช่วยให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรได้เป็นอย่างดี


บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด ให้คำปรึกษาในการบูรณาการและประยุกต์ใช้ Elasticsearch สำหรับองค์กรที่มีข้อมูลจำนวนมาก ทั้งที่อยู่บน Cloud หรือ on-premise เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว โดยทางบริษัทมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา และรับพัฒนาระบบบูรณาการ Elasticsearch ให้กับองค์กรชั้นนำหลายองค์กรในประเทศไทย

สนใจโซลูชั่นการทำ Elasticsearch ติดต่อมาที่ X10 เราเป็นพาร์ทเนอร์กับ Elastic

Tel : 02 693 1989

E mail : sales@extend-it-resource.com

38 views0 comments

Comments


bottom of page