top of page

ย้ายข้อมูลกว่า 12 ปี ขึ้นคลาวด์ภายใน 1 อาทิตย์ ด้วย Solution ของ Informatica และ SnowflakeKLA บริษัทในฟอร์จูน 500 (500 Fortune) ปรับกลยุทธ์องค์กรเป็น cloud-first strategy เพื่อเร่งระยะการรายงาน และการตัดสินใจระหว่างทีมธุรกิจหลักภายในองค์กร การตัดสินใจนี้ทำให้ KLA ต้องย้ายข้อมูลที่เก็บในคลังข้อมูลกว่า 12 ปีขึ้นคลาวด์ และด้วยความร่วมมือกับ Informatica และ Snowflake ทำให้สามารถย้ายข้อมูลทั้งหมดได้ภายใน 1 อาทิตย์
cloud data lake รวมศูนย์ข้อมูล และความสะดวกในการขยายการใช้งาน

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กร คุณ Sandeep Kancharla, ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ขั้นสูงและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Director of Advanced Analytics and Data Sciences) ตระหนักว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นนักฟิสิกส์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และผู้บริการ มีความต้องการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์

แม้ว่าคลังข้อมูล (Data warehouse) ของ KLA จะสามารถทำงานได้ดี โดยจะประสบปัญหาในการเชื่อมต่อข้อมูลในช่วงที่มีการใช้งานสูง ไม่ว่าจะเป็นช่วงปลายเดือน ช่วงจบไตรมาส นอกจากนั้นคลังข้อมูลไม่ได้ถูกใช้กับทุกหน่วยธุรกิจ และบางหน่วยธุรกิจมีการสร้างคลังข้อมูลของตัวเอง

“เราต้องการคลังข้อมูลรวมศูนย์ (Centralized data) ที่ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้ และเราสามารถเพิ่มหรือลดขนาดการใช้งานได้ตามความต้องการของธุรกิจในแต่ละช่วง” Kancharla กล่าว “เราจึงตัดสินใจใช้กลยุทธ์ cloud-first strategy เพราะเราไม่สามารถปรับต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพหากใช้การเก็บข้อมูลบน on-premises”
รวมศูนย์ข้อมูลบนคลาวด์ด้วย Informatica solution

หลังจากการค้นหา solution ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการองค์กรได้ Kancharla ได้เลือกการบูรณาการ (Integrate) ใช้ cloud-native solution ที่เป็นการรวมกันระหว่าง Snowflake Data Cloud กับ Informatica Cloud Data Integration และ Informatica Cloud Mass Ingestion โดยใช้ความสามารถของ Snowflake ในการแปลงเพื่อประมวลผลข้อมูลหลังจากโหลดสาเหตุที่เลือกใช้ Informatica และ Snowflake

“เราเลือก Informatica และ Snowflake เนื่องจากคความง่ายในการใช้งานของเครื่องมือต่าง ๆ และมีทุกอย่างที่เราต้องการ โดยที่เราต้องทำเพียงแค่เทรนทีมงานในการใช้งาน 2 เทคโนโลยีนี้เท่านั้น” Kancharla กล่าว “พลังของ Informatica คือการที่เราสามารถทำ ETL, ELT และ mass ingestion ที่สามารถขยายได้ โดยทุกอย่างที่ว่ามานั้นบูรณาการอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว แพลตฟอร์มที่สามารถนำช้อมูลที่เชื่อถือได้ไปยังผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล”


Informatica นำเสนอรายงานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน่วยธุรกิจ

ด้วยการรวมแหล่งข้อมูลต้นทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น SAP ERP และ SAP CRM รวมถึงระบบเซลล์ และระบบการผลิตอื่น ๆ เข้ามาไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมของ Kancharla สามารถสนับสนุนทีมต่าง ๆ ต้องรายงานที่อ่านง่าย มีข้อมูลที่ละเอียด เพื่อให้ทีมสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประเมินความต้องการที่ซับซ้อนและมีการปรับกลุ่มสินค้าอย่างบ่อยครั้งเพิ่มยอดขาย ด้วยข้อมูลที่ทันท่วงที

“ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายของเราต้องการเห็นการคาดการณ์ยอดขายในไปป์ไลน์ (Pipeline) ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง” Kancharla กล่าว “แทนที่ต้องพึ่งการใช้ spreadsheet และอีเมล์ เธอต้องการที่แห่งเดียวที่สามารถเข้าไปดูแนวโน้ม และภาพรวมของโอกาสที่เข้ามาในแต่ละสัปดาห์ ด้วย Informatica และ Snowflake ทีมเซลล์ของเราสามารถคาดการณ์ความต้องการได้ดีขึ้น และเพิ่มยอดขายได้จากทั้งลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเดิม”ประหยัดเวลาในการดึงข้อมูล และวิเคราะห์ด้วย Power BI และ Snowflake

Dashboard ที่สร้างจาก Microsoft Power BI สามารถดึงข้อมูลจาก Snowflake และไฮไลท์ในส่วนยอดขาย สัญญาการให้บริการ และความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า โดยที่เมื่อก่อนนั้นรายงานทั้งหมดที่กล่าวตอนต้นต้องใช้ทีม 5 คนในการดึงข้อมูลจาก SAP CRM ถึง 2 สัปดาห์ แต่ในตอนนี้ทีมของ Kancharla สามารถจัดทำรายงานได้รายสัปดาห์ที่ตอบความต้องการสำหรับการนำไปวิเคราะห์ หรือแม้กระทั่งรายงานปลายเดือน และปลายไตรมาส ที่ไม่สามารถทำได้เลยหากไม่ใช้คลาวด์แพลตฟอร์มที่สามารถขยายขนาดการใช้งานได้ข้อมูลที่เพียงพอ และรวดเร็วช่วยในการตัดสินใจต่ออนาคตขององค์กร

“รองประธานฝ่ายการเงิน (VP of Finance) ของเราชอบ P&L dashboard ที่เราสร้างขึ้นโดย Informatica, Snowflake และ Power BI มาก” Kancharla กล่าว “เขามีข้อมูลมากขึ้นในการไปพูดคุยกับ Wall Street และตัดสินใจได้เร็วขึ้นกว่าเดิม บริษัทกำลังเติบโตผ่านการควบรวมกิจการ (M&A) ถ้าไม่มี cloud-base solution เราจะไม่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน เราไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแบบนี้”


ย้ายข้อมูลกว่า 12 ปีขึ้น Cloud ใน 1 อาทิตย์

เมื่อปราศจากข้อจำกัดในการ scale ของ on-premises Kancharla และทีมส่งมอบผลลัพธ์ที่รวดเร็วไปยัง KLA Informatica Cloud Mass Ingestion อนุญาตให้การจำลองแบบต่อเนื่อง (continuous replication) ไปยัง cloud data lake ภายใน 1 สัปดาห์ ทั้ง database administrator และ data architect ได้ถูกย้ายไปกว่า 1,000 Oracle database tables ที่เป็นตัวแทนของข้อมูล ERP ในอดีตกว่า 12 ปี ไปยัง Snowflake ซึ่งพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ การเพิ่มขึ้นของข้อมูลของ Oracle จะถูกบันทึกโดยอัติโนมัติ และบูรณาการ (Integrated) ไปยัง Snowflake โดยตรง

ด้วยประสิทธิภาพของ Cloud-based ingestion ทำให้ KLA สามารถประหยัดเวลาในการกระทบยอดแบบ manual ที่อาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการจัดการ สิ่งนี้ช่วยเปิดประตูไปยังการใช้งานกรณีต่าง ๆ ไม่ว่าจากทางธุรกิจ หรือทางเทคนิคที่หลากหลายในอนาคต ซึ่งช่วยให้ KLA รักษาความได้เปรียบในการขับเคลื่อนข้อมูล


“พวกเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้เร็วขึ้นโดยใช้ Informatica” Kancharla กล่าว “มันง่ายมากที่จะนำข้อมูลจำนวนมหึมาเข้าสู่ Snowflake และทำให้มันพร้อมสำหรับวิศวกร เซลล์ และทีมผู้บริหารนำไปใช้งานต่อ ช่วยให้พวกเขาส่งมอบ solution ให้กับลูกค้า และประเมินการให้บริการของเรา”


X10 เป็น 1 ในพาร์ทเนอร์ทั้ง Infomatica และ snowflake เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาในการย้ายข้อมูลจำนวนมากขึ้น Cloud ภายในระยะจำกัด

ติดต่อรับคำปรึกษาได้ฟรีที่

: 02-693-1989 : Sales@extend-it-resource.com


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.informatica.com/about-us/customers/customer-success-stories/kla.html


158 views0 comments
bottom of page