top of page

ย้ายข้อมูลกว่า 12 ปี ขึ้นคลาวด์ภายใน 1 อาทิตย์ ด้วย Solution ของ Informatica และ Snowflake

Updated: Feb 23


ย้ายข้อมูลกว่า 12 ปี  ขึ้นคลาวด์ภายใน 1 อาทิตย์ ด้วย Solution ของ Informatica และ Snowflake

KLA บริษัทในฟอร์จูน 500 (500 Fortune) ปรับกลยุทธ์องค์กรเป็น cloud-first strategy เพื่อเร่งระยะการรายงาน และการตัดสินใจระหว่างทีมธุรกิจหลักภายในองค์กร การตัดสินใจนี้ทำให้ KLA ต้องย้ายข้อมูลที่เก็บในคลังข้อมูลกว่า 12 ปีขึ้นคลาวด์ และด้วยความร่วมมือกับ Informatica และ Snowflake ทำให้สามารถย้ายข้อมูลทั้งหมดได้ภายใน 1 อาทิตย์


cloud data lake รวมศูนย์ข้อมูล และความสะดวกในการขยายการใช้งาน

cloud data lake รวมศูนย์ข้อมูล และความสะดวกในการขยายการใช้งาน


ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กร คุณ Sandeep Kancharla, ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ขั้นสูงและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Director of Advanced Analytics and Data Sciences) ตระหนักว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นนักฟิสิกส์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และผู้บริการ มีความต้องการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์


แม้ว่าคลังข้อมูล (Data warehouse) ของ KLA จะสามารถทำงานได้ดี โดยจะประสบปัญหาในการเชื่อมต่อข้อมูลในช่วงที่มีการใช้งานสูง ไม่ว่าจะเป็นช่วงปลายเดือน ช่วงจบไตรมาส นอกจากนั้นคลังข้อมูลไม่ได้ถูกใช้กับทุกหน่วยธุรกิจ และบางหน่วยธุรกิจมีการสร้างคลังข้อมูลของตัวเอง

“เราต้องการคลังข้อมูลรวมศูนย์ (Centralized data) ที่ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้ และเราสามารถเพิ่มหรือลดขนาดการใช้งานได้ตามความต้องการของธุรกิจในแต่ละช่วง” Kancharla กล่าว “เราจึงตัดสินใจใช้กลยุทธ์ cloud-first strategy เพราะเราไม่สามารถปรับต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพหากใช้การเก็บข้อมูลบน on-premises”รวมศูนย์ข้อมูลบนคลาวด์ด้วย Informatica solution

รวมศูนย์ข้อมูลบนคลาวด์ด้วย Informatica solution

หลังจากการค้นหา solution ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการองค์กรได้ Kancharla ได้เลือกการบูรณาการ (Integrate) ใช้ cloud-native solution ที่เป็นการรวมกันระหว่าง Snowflake Data Cloud กับ Informatica Cloud Data Integration และ Informatica Cloud Mass Ingestion โดยใช้ความสามารถของ Snowflake ในการแปลงเพื่อประมวลผลข้อมูลหลังจากโหลด


สาเหตุที่เลือกใช้ Informatica และ Snowflake

สาเหตุที่เลือกใช้ Informatica และ Snowflake

“เราเลือก Informatica และ Snowflake เนื่องจากคความง่ายในการใช้งานของเครื่องมือต่าง ๆ และมีทุกอย่างที่เราต้องการ โดยที่เราต้องทำเพียงแค่เทรนทีมงานในการใช้งาน 2 เทคโนโลยีนี้เท่านั้น” Kancharla กล่าว “พลังของ Informatica คือการที่เราสามารถทำ ETL, ELT และ mass ingestion ที่สามารถขยายได้ โดยทุกอย่างที่ว่ามานั้นบูรณาการอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว แพลตฟอร์มที่สามารถนำช้อมูลที่เชื่อถือได้ไปยังผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล”


Informatica นำเสนอรายงานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน่วยธุรกิจ

ด้วยการรวมแหล่งข้อมูลต้นทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น SAP ERP และ SAP CRM รวมถึงระบบเซลล์ และระบบการผลิตอื่น ๆ เข้ามาไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมของ Kancharla สามารถสนับสนุนทีมต่าง ๆ ต้องรายงานที่อ่านง่าย มีข้อมูลที่ละเอียด เพื่อให้ทีมสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประเมินความต้องการที่ซับซ้อนและมีการปรับกลุ่มสินค้าอย่างบ่อยครั้ง


Informatica นำเสนอรายงานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน่วยธุรกิจ

เพิ่มยอดขาย ด้วยข้อมูลที่ทันท่วงที

“ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายของเราต้องการเห็นการคาดการณ์ยอดขายในไปป์ไลน์ (Pipeline) ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง” Kancharla กล่าว “แทนที่ต้องพึ่งการใช้ spreadsheet และอีเมล์ เธอต้องการที่แห่งเดียวที่สามารถเข้าไปดูแนวโน้ม และภาพรวมของโอกาสที่เข้ามาในแต่ละสัปดาห์ ด้วย Informatica และ Snowflake ทีมเซลล์ของเราสามารถคาดการณ์ความต้องการได้ดีขึ้น และเพิ่มยอดขายได้จากทั้งลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเดิม”


ประหยัดเวลาในการดึงข้อมูล และวิเคราะห์ด้วย Power BI และ Snowflake

ประหยัดเวลาในการดึงข้อมูล และวิเคราะห์ด้วย Power BI และ Snowflake

Dashboard ที่สร้างจาก Microsoft Power BI สามารถดึงข้อมูลจาก Snowflake และไฮไลท์ในส่วนยอดขาย สัญญาการให้บริการ และความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า โดยที่เมื่อก่อนนั้นรายงานทั้งหมดที่กล่าวตอนต้นต้องใช้ทีม 5 คนในการดึงข้อมูลจาก SAP CRM ถึง 2 สัปดาห์ แต่ในตอนนี้ทีมของ Kancharla สามารถจัดทำรายงานได้รายสัปดาห์ที่ตอบความต้องการสำหรับการนำไปวิเคราะห์ หรือแม้กระทั่งรายงานปลายเดือน และปลายไตรมาส ที่ไม่สามารถทำได้เลยหากไม่ใช้คลาวด์แพลตฟอร์มที่สามารถขยายขนาดการใช้งานได้


ข้อมูลที่เพียงพอ และรวดเร็วช่วยในการตัดสินใจต่ออนาคตขององค์กร

ข้อมูลที่เพียงพอ และรวดเร็วช่วยในการตัดสินใจต่ออนาคตขององค์กร

“รองประธานฝ่ายการเงิน (VP of Finance) ของเราชอบ P&L dashboard ที่เราสร้างขึ้นโดย Informatica, Snowflake และ Power BI มาก” Kancharla กล่าว “เขามีข้อมูลมากขึ้นในการไปพูดคุยกับ Wall Street และตัดสินใจได้เร็วขึ้นกว่าเดิม บริษัทกำลังเติบโตผ่านการควบรวมกิจการ (M&A) ถ้าไม่มี cloud-base solution เราจะไม่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน เราไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแบบนี้”


ย้ายข้อมูลกว่า 12 ปีขึ้น Cloud ใน 1 อาทิตย์

ย้ายข้อมูลกว่า 12 ปีขึ้น Cloud ใน 1 อาทิตย์


เมื่อปราศจากข้อจำกัดในการ scale ของ on-premises Kancharla และทีมส่งมอบผลลัพธ์ที่รวดเร็วไปยัง KLA Informatica Cloud Mass Ingestion อนุญาตให้การจำลองแบบต่อเนื่อง (continuous replication) ไปยัง cloud data lake ภายใน 1 สัปดาห์ ทั้ง database administrator และ data architect ได้ถูกย้ายไปกว่า 1,000 Oracle database tables ที่เป็นตัวแทนของข้อมูล ERP ในอดีตกว่า 12 ปี ไปยัง Snowflake ซึ่งพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ การเพิ่มขึ้นของข้อมูลของ Oracle จะถูกบันทึกโดยอัติโนมัติ และบูรณาการ (Integrated) ไปยัง Snowflake โดยตรง

ด้วยประสิทธิภาพของ Cloud-based ingestion ทำให้ KLA สามารถประหยัดเวลาในการกระทบยอดแบบ manual ที่อาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการจัดการ สิ่งนี้ช่วยเปิดประตูไปยังการใช้งานกรณีต่าง ๆ ไม่ว่าจากทางธุรกิจ หรือทางเทคนิคที่หลากหลายในอนาคต ซึ่งช่วยให้ KLA รักษาความได้เปรียบในการขับเคลื่อนข้อมูล


“พวกเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้เร็วขึ้นโดยใช้ Informatica” Kancharla กล่าว “มันง่ายมากที่จะนำข้อมูลจำนวนมหึมาเข้าสู่ Snowflake และทำให้มันพร้อมสำหรับวิศวกร เซลล์ และทีมผู้บริหารนำไปใช้งานต่อ ช่วยให้พวกเขาส่งมอบ solution ให้กับลูกค้า และประเมินการให้บริการของเรา”


X10 เป็น 1 ในพาร์ทเนอร์ทั้ง Infomatica และ snowflake เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาในการย้ายข้อมูลจำนวนมากขึ้น Cloud ภายในระยะจำกัด

ติดต่อรับคำปรึกษาได้ฟรีที่

: 02-693-1989 : Sales@extend-it-resource.com


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.informatica.com/about-us/customers/customer-success-stories/kla.html


262 views0 comments

Comments


bottom of page