top of page

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ผู้นำด้านธุรกิจ และสถาบันการศึกษา


ทางบริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จํากัด (X10) ร่วมกับ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จํากัด (Baycoms) ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU (Memorandum of Understanding) ความร่วมมือ ลงนามผู้นำด้านธุรกิจ (Digital Technology) และ สถาบันการศึกษา ณ Hall1 ศูนย์การประชุม และการแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา


ในการลงนามครั้งนี้ นายกฤษดา เกตุภูพงษ์ Manager Director ของบริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส ร่วมกับ ผู้บริหารจาก บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จํากัด (Baycoms) และผู้แทนลงนามจากสถาบันการศึกษาโดยมีประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมแสดงความยินดีในการร่วมลงนามครั้งนี้


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าของนักศึกษา ตั้งแต่การให้ความรู้ การฝึกงานระหว่างเรียน การรับเข้าทำงานหลังจบการศึกษา รวมทั้งให้คำแนะนำในการค้นหาอาชีพในการทำงานที่เหมาะสมกับตัวเอง ในยุค Digital Tranformation เพื่อต่อยอดไปสู่การทำงานที่ยั่งยืน

การลงนามผู้นำด้านธุรกิจ (Digital Technology) และ สถาบันการศึกษาในครั้งนี้

สถาบันการศึกษาที่ได้ลง MOU ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น


สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทสามารถส่ง Resume / Transcript / Portfolio มาที่

: Team_recruitment@extend-it-resource.com164 views0 comments

Kommentare


bottom of page