พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ผู้นำด้านธุรกิจ และสถาบันการศึกษา


ทางบริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จํากัด (X10) ร่วมกับ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จํากัด (Baycoms) ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU (Memorandum of Understanding) ความร่วมมือ ลงนามผู้นำด้านธุรกิจ (Digital Technology) และ สถาบันการศึกษา ณ Hall1 ศูนย์การประชุม และการแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา


ในการลงนามครั้งนี้ นายกฤษดา เกตุภูพงษ์ Manager Director ของบริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส ร่วมกับ ผู้บริหารจาก บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จํากัด (Baycoms) และผู้แทนลงนามจากสถาบันการศึกษาโดยมีประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมแสดงความยินดีในการร่วมลงนามครั้งนี้


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าของนักศึกษา ตั้งแต่การให้ความรู้ การฝึกงานระหว่างเรียน การรับเข้าทำงานหลังจบการศึกษา รวมทั้งให้คำแนะนำในการค้นหาอาชีพในการทำงานที่เหมาะสมกับตัวเอง ในยุค Digital Tranformation เพื่อต่อยอดไปสู่การทำงานที่ยั่งยืน

การลงนามผู้นำด้านธุรกิจ (Digital Technology) และ สถาบันการศึกษาในครั้งนี้

สถาบันการศึกษาที่ได้ลง MOU ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น


สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทสามารถส่ง Resume / Transcript / Portfolio มาที่

: Team_recruitment@extend-it-resource.com65 views0 comments