top of page

บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด (X10) ได้เป็นสปอนเซอร์ในโครงการปั้นนักพัฒนาหน้าใหม่


โครงการปั้นนักพัฒนาหน้าใหม่ (Learn to be Professional Tech)

โครงการสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปวส. ที่มีความสนใจในสายอาชีพ Developer ภาษา JAVA และ Mobile พร้อมโอกาสในการเข้าทำงานกับเรา


โครงการนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา รวมถึงการสร้างทักษะที่จำเป็นในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการ (Re-skill) และพัฒนาทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Up-skill) เพื่อรองรับการเติบโตของสาขาวิชาชีพในอนาคต รวมทั้งขยายขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสร้างนวัตกรรม เพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร และสังคมได้อย่างยั่งยืน


ทางบริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด (X10) ได้เชิญ ดร. อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มาเป็นอาจารย์สอนในคอร์สเรียนนี้


สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
  • เพิ่มทักษะ ในการเขียนภาษา JAVA และ Mobile

  • โอกาสในการรับฝึกงานหลังเรียนจบ

  • โอกาสในการเข้าทำงานในบริษัท Tech ชั้นนำ


ระยะเวลาเรียนเริ่มวันที่ 29 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2565 เรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

นิสิต นักศึกษาต้องเรียนผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

.

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  • กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือกำลังจบจากระดับ ปวส.

  • เรียนสายที่เกี่ยวข้องกับ Computer

  • สามารถเข้าฝึกงาน หรือทำงานหลังจากจบโครงการได้


สนใจสมัครด่วน! ภายใน 16 ตุลาคม 2565 นี้เท่านั้น

ทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้ารับการทดสอบหลังจากลงทะเบียน


สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนได้ที่


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

: admins@gotitz.com


47 views0 comments

Comments


bottom of page