top of page

ถอดรหัสความสำเร็จจาก Salesforce Best Practice 

Salesforce เป็นเครื่องมือ CRM ที่ได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยสร้างซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจแขนงต่าง ๆ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยวิธีการใหม่หรือแม้กระทั่งการนำกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบเดิมมาลงในระบบให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถปรับขั้นตอนบางส่วนเป็นอัตโนมัติ เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนที่ไม่เกิดมูลค่าลงได้ 


การนำ Salesforce มาใช้งานนั้นช่วยให้องค์กรยกระดับการจัดการภายในองค์กรและช่วยเหลือลูกค้าจัดการกับข้อปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้เจอได้อย่างทันท่วงที รวมถึงปิดการขายและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากกว่าเดิมด้วยการบริการที่ดีเยี่ยมตลาดระยะเวลาที่ลูกค้าได้มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร


ถอดรหัสความสำเร็จจาก Salesforce Best Practice

การใช้ Salesforce ในธุรกิจของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Salesforce นั้นมีโมดูล ฟีเจอร์ และโซลูชั่นหลากหลาย ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถเลือกนำโซลูชั่นที่เหมาะสมกับองค์กร และความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือแก้ไขปัญหาในส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นในการนำ Salesforce มาใช้งานให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ Implement หรือการใช้โซลูขั่นที่ Salesforce มีเท่านั้น ยังต้องมีการวางแผน ปรับ Mindset และ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้


1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ 

ก่อนเริ่มกระบวนการดำเนินงานให้กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ชัดเจน สร้างแผนการทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละขั้นตอนมีส่วนช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จ 


การวางแผนเชิงกลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่กำหนดทิศทางที่ชัดเจน แต่ยังช่วยให้พนักงานของคุณมองเห็นภาพรวมเสมือนมีแผนที่นำทางตลอดเส้นทางการดำเนินงานขององค์กรคุณอีกด้วย


2. สร้างทีมที่เชี่ยวชาญและทำงานร่วมกันเป็นทีม

2. สร้างทีมที่เชี่ยวชาญและทำงานร่วมกันเป็นทีม

สร้างและรวบรวมทีมที่มีทักษะที่สามารถตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจ ในทีมควรจะต้องประกอบด้วยผู้ดูแลระบบ Salesforce, Developer และ User ที่เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจของคุณอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ Salesforce ได้รับการปรับแต่งให้ตรงกับการใช้งานในองค์กร ปรับให้เข้ากับระบบการทำงานของทีม รวมทั้งกระบวนการใดที่สามารถปรับให้เป็นอัตโนมัติได้ก็ควรตตั้งค่าอัตโนมัติ 


หากองค์กรคุณยังไม่มั่นใจในการสร้างทีมในการใช้งาน Salesforce สามารถติดต่อเรา เพื่อรับคำแนะนำในการสร้างทีมในการดูแลระบบ Salesforce ให้องค์กรคุณ 


3. เน้นให้ผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลาง (User-Centric) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ให้ความสำคัญต่อการเทรนนิ่ง (Training) การใช้งานระบบและวางกลยุทธ์การนำระบบไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทีม ใช้การสื่อสารอย่างต่อเนื่องและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง วิธีนี้จะช่วยในองค์กรของคุณค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างราบรื่น และยังช่วยให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การใช้ระบบ Salesforce ของคุณสอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป


การเทรนเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการใช้งานระบบใหม่ หากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับความรู้ในการใช้งานที่เพียงพอ ระบบที่นำมาใช้ก็ย่อมไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในการใช้งานระบบ Salesforce อีกด้วย


3. เน้นให้ผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลาง (User-Centric) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การถอดรหัสความสำเร็จจาก Salesforce Best Practise ที่เราแนะนำให้ธุรกิจของคุณไปปรับใช้ทั้ง 3 ข้อนี้ เพื่อช่วยยกระดับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ และวางตำแหน่งองค์กรของคุณเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนในโลกของธุรกิจที่มีการแข่งขันตลอดเวลา


บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด (X10) เราเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ Salesforce ติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้ว่าเราจะช่วยคุณนำ Salesforce มาใช้ในธุรกิจให้ดีขึ้นได้อย่างไร

: 02-693-198936 views0 comments

Comments


bottom of page