top of page

การปรับระบบองค์กรให้เชื่อมโยงอัตโนมัติด้วย MuleSoft

Updated: Jul 12, 2023


การปรับระบบองค์กรให้เชื่อมโยงอัตโนมัติด้วย MuleSoft

การปรับระบบองค์กรทุกฝ่ายต้องปรึกษา และวางแผนการเปลี่ยนเปลงให้เหมาะสม จากประสบการณ์ในการปรับระบบองค์กร ทาง MuleSoft ได้วางขั้นตอนให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นดังรูปด้านล่าง

MuleSoft

Business automation


การปรับระบบองค์กรใช้เชื่อมโยงอัตโนมัติ (Business Automation) แบ่งเป็น 3 ช่วงใหญ่ ดังนี้


1.      การปรับกระบวนการธุรกิจให้เป็นอัตโนมัติ (Business process automation)

1. การปรับกระบวนการธุรกิจให้เป็นอัตโนมัติ (Business process automation)

ช่วงแรกในการปรับกระบวนการธุรกิจเน้นในส่วนถ่ายโอนงานจากคนไปยังระบบสารสนเทศ โดยงานเหล่านั้นเป็นงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ไม่ต้องใช้การวิเคราะห์ที่ยุ่งยาก และไม่สร้างมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร


การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ (Business process optimization)

2. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ (Business process optimization)

เมื่อได้มีการวางแผนระบบสารสนเทศในช่วงที่ 1 แล้ว จะเห็นได้ว่ามีงานในหลายส่วนที่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งสามารถวาง Software Architecture เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนเหล่านั้น รวมถึงการวางกระบวนการทางธุรกิจที่กระชับ ลดขั้นตอนการทำงาน มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในอนุมัติ


การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ (Business process integration)

3. การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ (Business process integration)

การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจเป็นช่วงท้ายในการทำให้เกิดการเชื่อมโยงของระบบทุกอย่างในองค์กร โดยเป็นการบูรณาการ หรือทำให้ระบบที่มีทั้งหมดสามารถเข้าถึงกันได้ ฝ่ายบริหารสามารถเห็นภาพรวมขององค์กรตนได้ด้วยหน้า dashboard เดียว


แม้ว่าการบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่หลายองค์กรต้องการจะเป็น แต่มีหน่วยงานน้อยกว่า 30% ที่สามารถเข้ามาถึงจุดนี้ได้

สาเหตุหลักที่องค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับระบบองค์กร ไปสู่การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ (Business process integration) ได้Custom code

1. Custom code

การเขียนโค้ดใหม่เองนั้น ส่งผลให้ปรับเปลี่ยนระบบยาก และมีโอกาสที่จะทำงานซ้ำซ้อน


การมีระบบที่ดำเนินการได้ด้วยตัวเองหลาย ๆ ระบบ (Standalone Solution)

2. การมีระบบที่ดำเนินการได้ด้วยตัวเองหลาย ๆ ระบบ (Standalone Solution)

ระบบเหล่านี้มันไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือนอกองค์กร ทำให้ลดโอกาสในการบูรณาการกับ 3rd party platform อื่น ๆ


 การบูรณาการเป็นจุด (Point integration solution)

3. การบูรณาการเป็นจุด (Point integration solution)

Point integration ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่างระบบต่าง ๆ เหมือน end-to-end platform รวมถึงการบริหารจัดการ การรักษาความปลอดภัย และการดูแลการบูรณาการต่าง ๆMuleSoft กับการบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ

MuleSoft กับการบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ

MuleSoft สามารถช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนจากการทำระบบที่แยกจากกัน เป็นระบบที่สามารถบูรณาการได้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพียง 3 ขั้นตอน

Decompose

Unlock system resources with APIs

1. Decompose

แตก (decompose) ระบบ ข้อมูล และฟีเจอร์ที่มีออกเป็น หน่วยย่อย


Orchestrate and package

Orchestrate and package capabilities-as-a-service

2. Orchestrate and package

ผสมผสาน (Orchestrate) และแพครวม (Package) ให้เกิดเป็นแอปพลิเคชันผสมที่สามารถส่งหน่วยข้อมูลที่มีความหมาย


Expose

Expose composite apps for reuse across the enterprise

3. Expose

เปิดการเข้าถึงหน่วยข้อมูลแบบผสม เพื่อให้สามารถนำไปบูรณาการกับระบบอื่น ๆ ที่ต้องการ


Anypoint platform ของ MuleSoft

หากสนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Anypoint platform ของ MuleSoft ว่าจะสามารถช่วยให้ระบบในองค์กรของคุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างไร้ขีดจำกัดสามารถดูคลิปสัมมนาย้อนหลังได้ที่

สัมมนาแนะนำแนวทางในการวางระบบความปลอดภัยของ API


หรือติดต่อขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวาง APIs structure ได้ที่

: 02-693-1989 : Sales@extend-it-resource.com


151 views0 comments

Comments


bottom of page