top of page

Data-Driven Decision ผู้ช่วยในการบริหารงาน HR


Data-Driven Decision ผู้ช่วยในการบริหารงาน HR

ในการบริหารงานขององค์กรหนึ่ง แน่นอนว่าต้องมีเรื่องให้ตัดสินใจทุกวัน ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปจนถึงสิ่งที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จะดีแค่ไหนถ้าผู้บริหารจะตัดสินได้อย่างรอบคอบ และมีเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น วันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในแผนกที่สำคัญขององค์กรซึ่งก็คือ HR และหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดก็คือ การคัดเลือกบุคลากรเข้าองค์กร


บุคลากรที่เลือกเข้ามาต้องมีทั้งความรู้ ทักษะ และความเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กร แต่ทั้งนี้ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าหลาย ๆ ครั้งบุคลากรใหม่ถูกเลือกการความประทับใจแรกพบ หรือการถูกชะตา ซึ่งไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมในการตัดสินใจคัดเลือกและดูแลพนักงานขององค์กร เทรนด์ด้าน People Analytics หรือ HR Analytics จึงเป็น HR Trend ที่มาแรงขึ้นเรื่อย ๆ บทความนี้เราจะมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจบนฐานข้อมูลของ HR กัน


ความสำคัญของการตัดสินใจบนฐานข้อมูล (Data-Driven Decision) ในงาน HR

1. ช่วยเพิ่มตัวเลือกในการตัดสินใจมากขึ้น

ฐานข้อมูลที่ดี และมีจำนวนเพียงพอสามารถช่วย HR ประเมินตัวเลือกต่าง ๆ ในการทำงานตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพนักงาน อาทิเช่น การพิจารณาใบสมัคร ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง (Recruitment) ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

2. การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการประเมินการผลการทำงานช่วยให้ HR สามารถวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในงบประมาณ และเวลาที่จำกัด อาทิ ช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการ Training พนักงานตั้งแต่พนักงานที่เข้ารวมองค์กร การเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องของแต่ละแผนก และการเพิ่มความเป็นผู้นำเพื่อผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่ท้าทายต่อไป เป็นต้น


Data-Driven Decision ผู้ช่วยในการบริหารงาน HR

3. การวิเคราะห์และพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ข้อมูลที่เพียงพอสามารถช่วยให้ HR วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานของบุคลากรในแต่ละแผนกได้อย่าง เหมาะสม ตรงประเด็น

4. การพัฒนาศักยภาพและประเมินผลการปฏิบัติงาน

การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแผนพัฒนาศักยภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้ HR สามารถปรับปรุงการดำเนินงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะ Data สามารถช่วยงาน HR ได้มากกว่าที่คุณคิด

เพราะ Data สามารถช่วยงาน HR ได้มากกว่าที่คุณคิด

นี่จึงเป็นที่มาว่า ทำไม HR ยุคใหม่ถึงจำเป็นต้องหาวิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือ Data มาวิเคราะห์และช่วยในการตัดสินใจ เพื่อลดอคติที่อาจเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียว บริษัทใหญ่ ๆ ในหลายประเทศทั่วโลก มีตำแหน่งใหม่ที่เกี่ยวกับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น HR Analytics, HR Data Science เป็นต้น และในหลาย ๆ บริษัทมีทีมที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานด้าน People Analytics โดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรสามารถแสดงความสามารถของตนเองออกมาได้มากที่สุด


จากข้อมูลปี 2019 พบว่า 22% ของบริษัทในอเมริกาเหนือรายงานว่ามีการใช้ HR Analytics ในองค์กร และ 11% มีการเพิ่มตำแหน่งด้าน HR Analytics ขึ้นมาโดยเฉพาะ


ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR ถือเป็นงานที่มีความซับซ้อนและความสำคัญสูงในองค์กร การตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่มีอยู่ (Data-Driven Decision) เป็นแนวทางที่สามารถช่วยให้ HR สามารถตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นในพนักงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำ เราจะมาดูว่าวิธีการนำข้อมูลมาใช้ในการดำเนินงานของ HR มีอะไรบ้าง


วิธีการนำข้อมูลมาช่วยในการทำงานของ HR

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

เริ่มจากการใช้ระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน อาทิเช่น ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการทำงาน และผลการปฏิบัติงาน เพื่อได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมาใช้งานต่อไป


2. การวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ เช่น กราฟและแผนภูมิที่ช่วยในการวิเคราะห์และสรุปผล รวมถึงหน้าแสดงผล (Dashboard) ที่ใช้งานง่าย

เพราะ Data สามารถช่วยงาน HR ได้มากกว่าที่คุณคิด

3. การดูแนวโน้มและการวางแผน

ใช้ข้อมูลเพื่อพยากรณ์แนวโน้มและวางแผนในอนาคต เช่น การพยากรณ์การขาดแคลนบุคลากรและการวางแผนการเพิ่มพนักงานใหม่


4. การตัดสินใจบนฐานข้อมูล (Data)

ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจที่มีมูลค่า เช่น การเลือกบุคคลในการบริหารตามข้อมูลเชิงคุณภาพ การตัดสินใจที่มีบนฐานข้อมูล (Data) เป็นแนวทางที่สำคัญในงานทรัพยากรมนุษย์ เพราะนอกจากจะช่วยให้ HR สามารถตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ยังช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พยากรณ์แนวโน้มและวางแผนการทำงาน จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการนำฐานข้อมูลในการดำเนินงานของ HR ที่มีประสิทธิภาพและสามารถช่วยในการเข้าใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี


เราได้เห็นกันแล้วว่า Data-Driven Decision จะมาเป็นผู้ช่วยที่สำคัญให้กับ HR ได้อย่างไร อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า HR ต้องละทิ้งความเป็นมนุษย์แล้วตัดสินใจด้วย Data เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เพื่อลดอคติที่อาจจะเกิดขึ้น HR ควรใช้ข้อมูลมาร่วมตัดสินใจ วิเคราะห์สถานการณ์ และใช้เครื่องมือและวิธีการทาง Data มาช่วยเพิ่มศักยภาพของเรา ให้ไปสู่การเป็น HR ที่สามารถตอบโจทย์องค์กร สร้าง Business Impact และสร้างความสุขให้กับพนักงานได้มากที่สุด


Extend IT Resource ขอแนะนำ Darwinbox หนึ่งใน HR Platform ที่มี People Analytics Software ที่จะช่วยให้งาน HR ในองค์กรของคุณสามารถใช้ข้อมูลของพนักงานเพื่อช่วยให้การตัดสินใจง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยคอนเซป The all-in-one Analytics & Reporting Engine พร้อมกับความสามารถในการ Unify Data Democratize Insights,Drive Swift Action,Ensure Secure Access และ Avert Risks ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์และรายงานผลแบบครบวงจร


หากองค์กรคุณกำลังมองหา หรือกำลังการวางแผนระบบ HR HRMS และ HCM สามารถติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับคำปรึกษาได้ที่

: 02-693-1989


8 views0 comments

Comments


bottom of page