top of page

Darwinbox แพลตฟอร์มช่วยบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรยุคใหม่ เพื่อการทำงานแห่งอนาคต


darwinbox แพลตฟอร์มช่วยบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรยุคใหม่ เพื่อการทำงานแห่งอนาคต

Darwinbox HCM Software ที่คิดมาเพื่อ HR


Darwinbox คือ HR Platform ที่นำเทคโนโลยีคลาวด์เบสโซลูชั่น (cloud-based Solution) มาใช้งานในรูปแบบ SaaS (Software as a Service) ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร โดยให้บริการจัดการพนักงานขององค์กรในทุกขั้นตอนอย่างครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการของ HRM อาทิ Core HR, Time Attendance, Onboard, Offboard หรือ Employee Transfer และ HRD อาทิ Recruitment, Performance Management, Talent Management, Rewards & Recognition, Employee Engagement, Travel and Expenses และ People Analytics เป็นต้น


ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้การเขียนโค้ดน้อยลงหรือไม่ต้องใช้โค้ดเลย (Low Code No Code) ที่ทั้งทันสมัยและคล่องตัว ทำให้แพลตฟอร์มการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HCM) จาก Darwinbox ช่วยให้องค์กรทั้งขนาดกลางและใหญ่สามารถบริหารจัดการกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ได้สะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถช่วยองค์กรต่าง ๆ ยกระดับประสบการณ์การทำงานที่ดีมากขึ้นให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ HR ยังสามารถนำข้อมูลเชิงลึก และตารางงานต่าง ๆ จากระบบมาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล (HR) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว


Darwinbox ยังเป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศเอเชีย แปซิฟิก ด้านการให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคล (HCM) บนคลาวด์ ที่มาพร้อมกับชุดเทคโนโลยี HR แบบเต็มรูปแบบ (HR Full Suite Solution) ที่เน้นให้บริการองค์กรขนาดกลางขึ้นไปถึงขนาดใหญ่ Darwinbox ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะพัฒนาการประสานงานระหว่างเทคโนโลยีกับคนทำงานเข้าด้วยกัน โดยเน้นการตอบโจทย์การทำงานของ HR การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสร้างประสบการณ์การทำงานที่เยี่บมยอดระหว่าง HR และพนักงาน เป็นสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละฟีเจอร์ของ Darwinbox ทั้งยังมุ่งมั่นในการพัฒนาและเชื่อมต่อ ใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ จากทาง HR ที่มีเพิ่มขึ้น


และในปี 2022 และ 2023 Darwinbox ได้รับการยอมรับโดย Gartner ว่าเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก (APAC) จนได้รับการขนานนามว่า No.1 recommended HCM solution for enterprises globally ด้วยคะแนนโหวตกว่า 94% ซึ่งแพลตฟอร์ม HCM จาก Darwinbox มีพนักงานใช้งานอยู่ทั่วโลกกว่า 1 ล้านคน รวมถึงมีองค์กรและยูนิคอร์นระดับโลกมากกว่า 500 แห่งในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก


Feature หลักของ Darwinbox ที่ครอบคลุมการทำงานขององค์กรยุคใหม่

Feature หลักของ Darwinbox ที่ครอบคลุมการทำงานขององค์กรยุคใหม่


Darwinbox เป็นระบบ HCM ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ครอบคุลมทุกกระบวนการของ HR โดยมีโมดูล Core HR ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลพนักงานขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อการทำงานเข้ากับ ฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆของระบบ อาทิ ระบบสรรหาบุคคลากร ระบบดูและพนักงานเข้าใหม่ ระบบประเมินผลการทำงาน เป็นต้น โดยทุกฟังก์ชั่นการทำงานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานที่หลากหลาย ตามบริบทของแต่ละองค์กร (Configulable Based on Policy) ทั้งยังคำนึงถึงการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นหลัก ทำให้ทุกฟีเจอร์สามารถใช้งานบนมือถือได้เทียบเท่าการใช้งานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Mobile-First)

 • ระบบทรัพยากรบุคคลหลัก (Core HR)

Core HR ถือเป็นศูนย์กลางระบบ HCM ทำหน้าที่เชื่อมต่อ และขับเคลื่อนระบบทั้งหมดในแพลตฟอร์ม HR ระบบ Core HR ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมด ทั้งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลทักษะความสามารถ รวมไปถึงยังช่วยรวบรวม และเก็บบันทึกข้อมูลประเมินผลการทำงาน เพื่อใช้ช่วยในการให้รางวัล และส่งเสิมทักษะการทำงานอีกด้วย เรียได้ว่าระบบ Core HR ช่วยให้เห็นถึงโครงสร้างการทำงาน และพนักงานได้ทั้งองค์กร

 • ระบบช่วยเหลือบุคคลากร (Employee Helpdesk)

ด้วยเทคโนโลยี วอยซ์บอท และแชทบอท ที่พร้อมตอบรับทุกปัญหาของพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ทุกปัญหาที่พนักงานมีบนระบบสามารถได้รับการตรวจสอบ และช่วยเหลือได้อย่าทันท่วงที ช่วยให้ประสบการณ์ใช้งานระบบ HR ของพนักงานดียิ่งขึ้น

 • ระบบสรรหาบุคลากร (Recruitment)

ระบบสรรหาบุคคลากรจาก Darwinbox มีการใช้งานเทคโนโลยี AI ช่วยคัดกรองผู้เข้าสมัครงาน เพื่อให้กระบวนการสรรหา และการจ้างงานของ HR เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


การสรรหาบุคลากร (Recruitment)

 • ระบบบริหารจัดการเข้างานใหม่ (Employee Onboarding)

ฟังก์ชั่นที่จะช่วยดูแลพนักงานใหม่ ให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมขององค์กร การทำงาน ตลอดจนหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้น

 • ระบบจัดการเวลาเข้าออกงาน (Time & Attendance)

ระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้ง HR และพนักงาน โดยสามารถทำการบันทึกเวลาเข้าออกงาน (Clockin / Clockout) และสถานที่การเข้าออกงาน (Location) ได้อัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถเข้าออกงานจากที่ใดก็ได้ ทั้งยังช่วยให้คำนวนเงินเดือน และค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมให้แก่พนักงานโดยอัตโนมัติ

 • ระบบการทำเงินเดือน (Payroll)

ช่วยลดความซับซ้อนของการทำบัญชีเงินเดือนในองค์กรให้แก่ HR ด้วยระบบการจ่ายเงินเดือนที่ปลอดภัย แม่นยำ อัตโนมัติ และเป็นไปตามนโยบาย รวมไปถึงข้อกำหนดทางกฏหมายในแต่ละประเทศที่กำหนดไว้

 • ระบบร้องขอการเดินทางและค่าใช้จ่าย (Travel & Expense)

ระบบ Travel & Expense จาก Darwinbox ช่วยให้พนักงานของคุณสามารถร้องขอการเดินทาง(ทางธุรกิจ) และค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางได้อย่างง่ายดาย หมดปัญหาเรื่องการออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแล้วนำมาเบิกคืนทีหลัง ซึ่งใช้เวลามากกว่า ในขณะเดียวกันยังสามารถช่วย HR ให้ควบคุม และจัดสรรงบประมาณได้ดียิ่งขึ้น

 • การสร้างความผูกพันระหว่างองค์กร และพนักงาน (Employee Engagement)

ด้วยฟังก์ชั่นกระดานข่าวเครือข่ายสังคมภายในองค์กร (Internal Social Networking) ฟังก์ชั่นสำรวจความพึงพอใจและความต้องการ (Survey) ฟังก์ชั่น Vibe การทำ Rewards & Recognition และฟังก์ชั่นอื่นๆอีกมากมายบนระบบ HCM จาก Darwinbox ช่วยให้องค์กร และ HR เข้าถึง และเข้าใจความต้องการของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานได้ในระยะยาวอีกด้วย

 • ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

โมดูลช่วยให้ HR เข้าใจเกี่ยวกับพนักงานในเชิงลึกและเพิ่มขีดความสามารถ รวมถึงเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานสำหรับความเป็นเลิศ และพร้อมทำให้ธุรกิจเกิดความสำเร็จ ด้วยการตั้งวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ทั้งยังใช้ระบบการประเมินผลที่หลากหลายตามบริบทของแต่ละองค์กรเพื่อใช้ในการพัฒนา Talent ทั้ง OKR (Objective Key Result) และ KPI (Key Performance Indicator) จึง

 • การมอบรางวัล รับรู้ และชื่นชมการทำงาน (Rewards & Recognition)

ฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มการรับรู้การทำงานและตอบแทนการทำงานให้แก่พนักงานที่ทำงานดี เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ได้มากขึ้น ให้การบริหารงานเชิงธุรกิจ และทรัพยากรบุคคลเป็นไปได้อย่างไม่สะดุด

 • การวิเคราะห์ข้อมูลพนักงาน (People Analytics)

ช่วยให้หัวหน้างาน และ HR ได้รับข้อมูลบุคคลากรเชิงลึก เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในเชิงธุรกิจ และบุคคลากร

 • การกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน (Compensation planning)

ช่วยให้การวางแผนและการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับพนักงานเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนและควบคุมงบประมาณได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย


การกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน (Compensation planning)

ถือได้ว่า Darwinbox เป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) ยุคใหม่ที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กรตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการ HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบสามารถช่วยเหลือ HR ให้ทำงานแบบอัตโนมัติ ลดขั้นตอน และความซับซ้อนในการทำงาน ทั้งยังสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปปรับใช้เพื่อสร้างสถานที่ทำงานและประสบการณ์การทำงานที่ดีขึ้นได้

Extend IT Resource เป็นหนึ่งใน partner ของ Darwinbox มีทีมผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน และวางแผนการวางระบบ HCM HRM ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรคุณได้ ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนระบบ HR ได้ที่

: 02-693-1989

: Sales@extend-it-resource.com

Resource33 views0 comments

Comments


bottom of page