top of page

สร้างความประทับให้ลูกค้าของคุณด้วยระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

การทำธุรกิจในยุคนี้ ไม่ใช่การซื้อมาแล้วขายไปอีกต่อไป เพราะการขายสินค้าหรือบริการได้ครั้งเดียว แล้วต้องหาลูกค้าใหม่เรื่อย ๆ อยู่ตลอดนั้นอาจได้ไม่คุ้มเสีย เราต้องเสียเวลาและเงินในการทำการตลาดใหม่ ๆ อยู่ตลอด เพื่อใช้ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ และการงานวิจัยพบว่าค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่นั้นสูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมถึง 4 - 5 เท่า (Forbes, Dec 2022)


ดังนั้นสิ่งที่สำคัญในการตลาดยุคใหม่จึงเน้นใส่ใจประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหลัก และหันมาทำ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ นำไปสู่การซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง และรักษาฐานลูกค้า เพื่อให้มีการบอกต่อหรือแนะนำคนใกล้ตัวให้มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการเราได้ในอนาคต


CRM (Customer Relationship Management) หรือ ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

คือ การสร้าง บริหาร และจัดการความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งจากบริการก่อนการขาย-หลังการขาย และพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการ ระบบ CRM ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยบริษัทในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า, การติดตามกิจกรรม, และการจัดการความสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้า เรามีดูวิธีการเริ่มต้นทำ CRM ได้ในบทความนี้

4 ขั้นตอนเริ่มต้นการทำ Customer Relationship Management (CRM)

1. Identify การเก็บข้อมูลของลูกค้า

เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, และอีเมล รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม เช่น ประวัติการซื้อ, ปัญหาที่พบ, และความต้องการของลูกค้าเพื่อทำความรู้จักกลุ่มลูกค้าเราให้ดียิ่งขึ้น


2. Differentiate การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

เพราะลูกค้าแต่ละคนมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน และเหมือนกันในบางจุด ดังนั้นควรวิเคราะห์ และจัดกลุ่มของลูกค้าเอาไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการทำกลยุทธ์การขายและการตลาดในครั้งต่อไป


3. Interact การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

ติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อค้นหาและทำความเข้าใจ Painpoint ของลูกค้า และช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ ก็จะช่วยให้ลูกค้าประทับใจ และสร้างความพึงพอใจต่อแบรนด์ได้ในระยะยาว


4. Customize การปรับแต่งการนำเสนอสินค้าหรือบริการ

ให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน โดยการนำระบบ CRM มาช่วยในการ จัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน
เราขอแนะนำ Salesforce CRM ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมของคุณ


นอกเหนือจาก 4 ขั้นตอนในการเริ่มต้นทำ CRM ที่เรากล่าวมาข้างต้น ธุรกิจของคุณอาจจะต้องการเครื่องมือที่จะมาช่วยทีมขายของคุณ ในการติดตามลีด และเพิ่มรายได้ Salesforce CRM สามารถช่วยคุณและองค์กรคุณได้ ด้วยระบบ CRM หรือแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ชั้นนำ Salesforce ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพทีมขายของคุณและเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการขาย และข้อมูลลูกค้า ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและดูแลลีดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการโอกาส คาดการณ์การขาย และรักษามุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับลูกค้า Salesforce CRM เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดึงประสิทธิภาพของพนักงานออกมาได้อย่างเต็มที่


ถ้าอยากรู้ว่า Salesforce CRM ช่วยบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างไร กดเข้าไปอ่านได้ที่ลิ้งค์นี้ หรือติดต่อ X10 เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ Salesforce


ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับ Salesforce CRM ได้ที่

: 02-693-1989

: Sales@extend-it-resource.comสรุปคือการทำ Customer Relationship อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จนั้น ระบบ CRM มีส่วนอย่างมากในการช่วยบริหารจัดการข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้ตรงจุดจากการที่เข้าใจว่าเพราะอะไร? ทำไม? ทำให้เกิดการตัดสินใจของลูกค้าในรูปแบบนั้น ๆ โดยสิ่งนี้จะสัมพันธ์กับการส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการในรูปแบบเฉพาะบุคคลได้มากยิ่งขึ้น จัดการเคสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18 views0 comments
bottom of page