top of page

ทำความเข้าใจ Human Capital Management (HCM) ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร


ทำความเข้าใจ Human Capital Management (HCM) ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

ในการก้าวเข้ามาทำงานในองค์กรในวันแรกของคุณ ใคร คือคนที่คุณจะต้องติดต่อ พูดคุย สอบถามข้อมูลจากพวกเขาเป็นอันดับแรกๆ? หลายๆท่านคงพอจะนึกภาพออกว่าพวกเขาเหล่านั้นคือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR นั่นเอง ไม่ใช่เพียงแต่เป็นคนแรกๆที่คุณจะได้ติดต่อพูดคุยหลังจากเริ่มงาน แต่พวกเขาคือบุคคลแรกขององค์กรด้วยซ้ำที่คุณมีโอกาสได้พูดคุยด้วยตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาบุคคลากร การสัมภาษณ์งาน เรื่อยไปจนถึงด่านสุดท้ายที่คุณจะได้พบเจอ และติดต่อเมื่อคุณยื่นเรื่องขอลา ซึ่งถ้าหากคุณไม่ได้ทำงานในแผนก HR คุณอาจจะนึกไม่ออกว่ากระบวนการทำงานของทีม HR ที่ต้องคอยติดต่อประสานงานกับทุกแผนก และพนักงานทุกคนในองค์กร จะมีความยุ่งยาก และซับซ้อนขนาดไหน บทความนี้เราจะมาอธิบายให้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากขึ้น


งานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นส่วนงานสำคัญของทุกองค์กร ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด ขนาดเท่าใด แผนก HR จะคอยทำหน้าที่ เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างองค์กรและพนักงาน เพราะการบริหารจำนวนคนให้เพียงพอต่อการทำงานและพัฒนาศักยภาพของพนักงานจะช่วยให้องค์กรของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น


ขอให้ทุกคนลองจินตนาการว่าในองค์กรขนาดใหญ่องค์กรหนึ่งที่ทีม HR ต้องดูแลพนักงานกว่าหลายพันคน ทุกคน ทุกวัน ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิปาถะอย่างการเข้า-ออกงาน ขาด ลา มาสาย การทำเงินเดือน เรื่อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆที่ซับซ้อนอย่างการทำแพคเกจโบนัส สวัสดิการ ขึ้นเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง หรือการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการทำงาน ทีม HR ที่ว่ามานั้นจะต้องเป็นทีมงานที่ใหญ่ขนาดไหน!? แล้วถ้าหากมีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเข้ามาช่วย HR ทำงาน “ในทุกขั้นตอน” แบบ “ออโตเมชั่น (Automation) ” เพื่อลดขั้นตอนยุ่งยากในการทำงาน รวมถึงช่วยวิเคราะห์ และวางแผนงานในอนาคต เพื่อลดต้นทุนการทำงาน ทั้งยังช่วยประหยัดเวลา และทำให้การทำงานมีประสิทธภาพดียิ่งขึ้นด้วย แล้วระบบที่ว่านั้นจะต้องมีความซับซ้อนมากแค่ไหนกัน


ระบบ HR ที่สามารถทำงานได้ครอบคลุมจักรวาลการทำงานของ HR ที่ว่านั้นก็คือระบบ HCM หรือ Human Capital Management นั่นเอง และเนื่องจากว่าระบบ HCM เป็นระบบการทำงานครอบจักวาล หากจะอธิบายให้สั้นและกระชับ เราคงจะต้องแบ่งกลุ่มการทำงานของระบบ HCM นี้ออกเป็น 2 กลุ่มการทำงานหลักๆ นั่นก็คือ ระบบ ”บริหารจัดการ”ทรัพยากรมนุษย์ หรือระบบ Human Resource Management หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า HRM และ ระบบ “พัฒนา”ทรัพยากรมนุษย์ หรือระบบ Human Resource Development หรือที่เรียกสั้นๆว่า HRD 2 ระบบที่ว่ามานี้มีการทำงานที่ต่างกันอย่างไร แล้วสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบให้คุณ!


ทำความเข้าใจ Human Capital Management (HCM) ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

ระบบ HCM มีความแตกต่างจากระบบ HRIS หรือ Human Resource Information System ทั่วๆไปตรงที่ ระบบ HCM เน้นที่การบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรบุคลเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสามารถช่วงองค์กร และทีม HR ในการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และบริหารจัดการบุคลากรเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย และกลยุทธ์เชิงธุรกิจขององค์กร ซึ่งหากจะกล่าวให้ถูกต้องแล้ว ระบบ HCM คือผลลัพธ์แห่งส่วนผสมระหว่าง ระบบ HRM และ ระบบ HRD นั่นเอง (HRM + HRD = HCM) ต่างจากระบบ HRIS ทั่วๆไปที่ทำหน้าที่เพียงเก็บรักษาข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้นมาดำเนินการเชิงเทคโนโลยีออโตเมชันเท่านั้น ซึ่งเป็นการนำหลักการบรหารจัดการมาประยุกต์ใช้กับบุคลากรภายในองค์กร มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กรผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หากพูดอย่างง่ายคือการบริหารต้นทุนซึ่งเกิดจากบุคลากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์ หรือผลกำไรแก่องค์กรสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้


ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำงานต่างๆของพนักงานในแต่ละวัน โดยมุ่งเน้นที่การจัดการข้อมูลพนักงานเป็นสำคัญ ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำงานต่างๆของพนักงานในแต่ละวัน โดยมุ่งเน้นที่การจัดการข้อมูลพนักงานเป็นสำคัญ


ทำความเข้าใจระบบ HRM และ HRD ไปพร้อมกัน


ระบบ HRD คือระบบที่ช่วยบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรอย่างรอบด้าน ในขณะที่ระบบ HRM มุ่นเน้นที่การบริหารจัดการเชิงข้อมูลพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ระบบ HRD กลับมุ่งเน้นที่การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะ รวมถึงศักยภาพในการทำงานของบุคลากร ซึ่งถือเป็นการวางแผนเชิงรุกระยะยาวให้แก่องค์กร เนื่องจากปัจจุบันความสำเร็จขององค์กรถูกขับเคลื่อนด้วย ‘ทาเลนท์’ เป็นสำคัญ ดังนั้นการสร้างทาเลนท์ การพัฒนาทาเลนท์ และการรักษาทาเลนท์ขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไป


กระบวนการทำงานทางด้าน HR ที่เกี่ยวข้องกับระบบ HRD อาทิ การประเมินผลการทำงานของพนักงาน, การพัฒนาทักษะ และศักยภาพการทำงานของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการ Upskill หรือ Reskill ตามความเหมาะสมผ่านการฝึกอบรม Learning, Coaching หรือ Mentoring เพื่อใช้ในการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession plan), การให้คำแนะนำติชมจากหัวหน้างาน และการมอบรางวัลจากองค์กร เมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี (Recognitions and Rewarding) เป็นต้น


ปัจจุบันมีองค์กรมากมายที่มีแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นทำงานและดำเนินต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน


HCM (Human Capital Management):


HCM คือระบบบริหารจัดการการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างและส่งเสริมการพัฒนาทางด้านศักยภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร โดยระบบ HCM นี้จะครอบคลุมการทำงานในทุกขั้นตอนของฝ่าย HR นับตั้งแต่การวางแผน การสรรหาพนักงานคุณภาพ (talent) จากทั้งภายใน และภายนอกองค์กร การเก็บรักษาบุคลากรคุณภาพ การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การสร้าง และพัฒนาทักษะ รวมไปถึงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งไหน หรือแผนกใดก็ตาม ซึ่งจากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าระบบ HCM ที่ต้องทำงานรองรับความต้องการที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างกันภายในองค์กร จะต้องเป็นระบบ HCM ที่มีความยืดหยุ่นสูงง่ายต่อการปรับแต่ง การดูแลรักษา ทั้งยังต้องมีความปลอดภัยทางด้านการปกป้องข้อมูลเป็นอย่างสูงเนื่องจากฐานข้อมูลระบบ HCM หรือที่เรียกกันว่า Core HR จะทำหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลทุกอย่างของพนักงานทุกคนภายในองค์กร


ระบบ HCM มีความแตกต่างจากระบบ HRIS หรือ Human Resource Information System ทั่วๆไปตรงที่ ระบบ HCM เน้นที่การบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรบุคลเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสามารถช่วงองค์กร และทีม HR ในการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และบริหารจัดการบุคลากรเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย และกลยุทธ์เชิงธุรกิจขององค์กร ซึ่งหากจะกล่าวให้ถูกต้องแล้ว ระบบ HCM คือผลลัพธ์แห่งส่วนผสมระหว่าง ระบบ HRM และ ระบบ HRD นั่นเอง (HRM + HRD = HCM) ต่างจากระบบ HRIS ทั่วๆไปที่ทำหน้าที่เพียงเก็บรักษาข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้นมาดำเนินการเชิงเทคโนโลยีออโตเมชันเท่านั้น


ดังนั้นเราสามารถสรุปเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ดังนี้


- HRM (Human Resource Management) : เน้นการบริหารจัดการข้อมูลการทำงานของพนักงานในองค์กร เพื่อบริหารต้นทุนบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- HRD (Human Resource Development) : เน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยกภาพการทำงานของพนักงาน

- HCM (Human Capital Management) : เน้นสมดุลการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งพัฒนาศักยภาพการทำงานไปพร้อมๆกัน โดยมุ่มเน้นไปที่วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจขององค์กรเป็นหลัก


ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานไม่ใช่การมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบงานคุณภาพ และตรงต่อเวลาอีกต่อไป แต่คือการพัฒนาทั้งศักยภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพื่อให้สอดคล้อง และตอบโจทย์การเติบโตทางดนธุรกิจขององค์กร หากมองให้ดีแล้ว ทั้งระบบ HRD และ ระบบ HRM ต่างมีข้อดีในตัวของมันเอง ที่สำคัญอย่างยิ่งทั้ง 2 ระบบถูกสร้างและออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับ และช่วยเหลือในกระบวนการทำงานของ HR ได้อย่างครอบคลุม ซึ่ง HR และองค์กร ไม่สามารถขาดระบบใดระบบหนึ่งไปได้ หากแต่ต้องสมดุลความสำคัญของการใช้งานระบบ โดยยึดเอาวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กรเป็นสำคัญ


เครื่องมือและซอฟแวร์ HCM ที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

เครื่องมือและซอฟแวร์ HCM ที่เหมาะกับองค์กรของคุณ


หากคุณกำลังมองหาที่เครื่องมือและซอฟแวร์ HCM ที่เหมาะกับองค์กรของคุณและจะนำมาใช้งานในองค์กร ก็มีตัวเลือกมากมายในท้องตลาด ในแต่ละแบรนด์ย่อมมีข้อดีและความสามารถที่ตอบโจทย์ในแต่ละด้าน X10 ขอแนะนำ Darwinbox - HCM Solution Provider อันดับหนึ่งใน APAC ซึ่งเป็นระบบ HCM Cloud-Based Solution (ระบบ HCM ที่ทำงานบนคลาวด์) มาใช้งานในรูปแบบ SaaS (Software as a Service) ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร โดยให้บริการจัดการพนักงานขององค์กรในทุกขั้นตอนอย่างครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการของ HRM อาทิ Core HR, Time Attendance, Onboard, Offboard หรือ Employee Transfer และ HRD อาทิ Recruitment, Performance Management, Talent Management, Rewards & Recognition, Employee Engagement, Travel and Expenses และ People Analytics เป็นต้น


ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้การเขียนโค้ดน้อยลงหรือไม่ต้องใช้โค้ดเลย (Low Code No Code) ที่ทันสมัยและคล่องตัว ทำให้แพลตฟอร์มการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HCM) จาก Darwinbox ช่วยให้องค์กรทั้งขนาดกลางและใหญ่สามารถบริหารจัดการกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ได้สะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากสนใจการทำงานของ Darwinbox อ่านต่อได้ที่บทความ Darwinbox แพลตฟอร์มช่วยบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรยุคใหม่ เพื่อการทำงานแห่งอนาคต หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ DarwinboxExtend IT Resource เป็นหนึ่งใน partner ของ Darwinbox มีทีมผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน และวางแผนการวางระบบ HCM และ HRM ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรคุณได้ ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับคำ


ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนระบบ HR ได้ที่

: 02-693-1989

: Sales@extend-it-resource.com

162 views0 comments

Comments


bottom of page